Czarna dziura - jest to obiekt w przestrzeni kosmicznej, posiadający tak wielką masę, że nawet światło nie może uciec z jego pola grawitacyjnego.