Pierwszy Pokój Toruński podpisany w 1411 r. polegał na tym, że: 

- Polska odzyskała (jedynie) ziemię dobrzańską

- Litwa odzyskała Żmudź (na czas życia Witolda)

- Zakon Krzyżacki stracił znaczenie międzynarodowe i musiał zapłacić zwycięzcom daninę pieniężną