966 - Mieszko i przyjął chrzest.

967 - święty Wojciech wyruszył na wyprawę misyjną.

1000 - B. Chrobry gościł cesarza Niemiec Ottona III.

1025 - koronacja B. Chrobrego na króla Polski.

1364 - K. Wielki założył akademię krakowską.

1370 - K. Wielki zmarł.

1226 - sprowadzenie krzyżaków przez Konrada mazowieckiego.

1386 - zawarcie uni polski z Litwą.

1410 - bitwa pod Grunwaldem.

1473 - urodził się Mikołaj Kopernik.

1683 - wielka armia turecka obległa stolicę Austrii - Wiedeń.

1772 - pierwszy rozbiór polski.

1788 - Stanisław August Poniatowski zwołał sejm czteroletni.

3 maja 1791 - sejm czteroletni uchwalił konstytucję.

1793 - drugi rozbiór polski.

1794 - wybuchło powstanie kościuszkowskie.

1795 - trzeci rozbiór polski.

1797 - powstały legiony polskie we Włoszech . 

1797 - Józef Wybicki napisał ,,mazurka dąbrowskiego"

1926 - ,,mazurek dąbrowskiego" stal się polskim hymnem narodowym.

1815 - utworzono królestwo polskie.

29 listopada 1830 - powstanie listopadowe.

1836 - powstanie styczniowe.

1826 - utworzono pierwszą linię kolejową.

1895 - zorganizowano pierwszy pokaz filmowy.

1815 - odzyskanie niepodległości.

1920 - Polacy wygrali wojnę z Rosją radziecką.

1933 - władzę w Niemczech objął Adolf Hitler.

1 września 1939 - rozpoczęcie ii wojny światowej

17 września 1936państwo polskie zostało podzielone między Niemcy a związek radziecki.

1941 - Niemcy zaatakowali związek radziecki.

1 sierpnia 1944 - wybuchło powstanie warszawskie.

2 października 1944Warszawa skapitulowała.

8 maja 1945 - skończyła się ii wojna światowa.

1945 - w Polsce władzę objął komunistyczny rząd narzucony przez związek radziecki.

1980 - powstanie NSZZ solidarność.

13 grudnia 1981komuniści wprowadzili stan wojenny.

1989 - doszło do rozmów okrągłego stołu.

1989 - odbyły się w Polsce pierwsze po wojenne częściowo wolne wybory.

1989polska stała się w pełni niezależnym państwem demokratycznym.