Święty Szczepan jako jeden z pierwszych chrześcijan był Żydem jak Jezus. Był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie prosili o pomoc w głoszeniu Ewangelii, o czym wspominają Dzieje Apostolskie. Uważany jest za pierwszego męczennika za Chrystusa, a jego śmierć została uwieczniona na kartach Biblii. Św. Szczepan opisywany jest jako człowiek przepełniony Duchem Świętym i czyniący cuda. Jego działalność nie spodobała się innym Żydom, którzy nie uznawali nauk Jezusa. Został więc oskarżony o bluźnierstwo i postawiony przed Sanhedrynem, najważniejszym wtedy żydowskim sądem. Dzieje Apostolskie mówią nam, że zostali tam podstawieni fałszywi świadkowie, którzy negatywnie wypowiadali się o św. Szczepanie. Wtedy wygłosił on płomienną mowę obronną, w której przekonywał o boskości Jezusa i słuszności jego religii. Uważał, że pojawienie się Chrystusa jest zwieńczeniem boskiej misji Izraela. Wściekli ludzie wyprowadzili go za miasto i tam ukamienowali. Szybko wytworzył się kult męczennika, który bardzo pomógł w rozwoju chrześcijaństwa.

Jego grób został odnaleziony dopiero w 415 roku. Tak późne odkrycie miejsca pochówku i zapomnienie o świętym spowodowane było prześladowaniem chrześcijan. Aktualnie obchodzi się święto św. Szczepana 26 grudnia, tuż po Bożym Narodzeniu. Historycy informują, że nie ma konkretnych przesłanek do łączenia kultu męczennika z narodzinami Jezusa, lecz może być to spowodowane chęcią uwydatnienia ważności jego działań. Teologowie zaznaczają, że postać świętego jest symbolem tego, jak wielkiej miłości pożąda Bóg od swoich wyznawców.

W miejscu jego grobu, tak jak w miejscu, w którym został ukamienowany powstały bazyliki upamiętniające męczennika. Szczątki świętego znajdują się aktualnie w Rzymie, w bazylice św. Wawrzyńca. Św. Szczepan jest patronem woźniców, stangretów, stajennych, murarzy, krawców, kamieniarzy, tkaczy, stolarzy i bednarzy. Warto wspomnieć, że jest on czczony również przez cerkiew prawosławną, jako apostoł Stefan.