Jerzy Harasymowicz-Broniuszyc urodził się w roku 1933. Był bardzo popularnym polskim poetą.

Tworzył i mieszkał w Krakowie, założył tu grupę literacką "Muszyna"(1957-1963), był 

współzałożycielem grupy "Barbarus.

    Debiutował tomikiem Cuda(1956). Opublikował kilkadziesiąt zbiorów, zyskując znaczną popularnosć

np. Wieża melancholi(1958), Mit o świętym Jerzym(1959).Barokowe czasy(1979), Wiersze miłosne(19790)

  Wiele miejsca poświęcił przyrodzie karpackiej oraz kulturze łemkowsiej i ruskiej, folklorowi

prowincji, malowniczym miasteczkom, kulturze średniowiecza i baroku, baśniowym postaciom i zdarzeniom

Uznany przez krytykę za twórcę, który przyczynił się do odnowienja poezji polskiej po 1956r.

    Jerzy Harasymowicz zmarł w roku 1999 w Krakowie.