Kim był?

Eratostenes – urodził się w Cyrenie (obecna Libia) ok. 275 p.n.e. Był filologiem, historykiem, muzykiem i matematykiem. Znany z tego, że jako pierwszy zmierzył wielkość obwodu Ziemi. Kojarzony z sitem eratostenesa – jest to metoda, dzięki której można policzyć wszystkie liczby pierwsze (podzielne przez 1 i przez samą siebie) większe od dowolnej liczby naturalnej. W wieku 80 lat zagłodził się na śmierć, z powodu pogłębiającej się ślepoty.

Młodość

W młodości przeniósł się z Cyreny do Aleksandrii, w której zarządzał Biblioteką Aleksandryjską, gdzie był nauczycielem i wychowawcą młodego faraona Ptolemeusza IV Filopatora.

Dokonania

-badania matematyczne

Zmierzył obwodu ziemi. Eratostenes dokonał  w miarę dokładnego pomiaru obwodu ziemskiego, dzięki porównaniu kątów, pod jakim pada Słońce w zenicie w Aleksandrii i w Syene (dziś Asuan). Obliczył szerokość geograficzną, tworząc grupę południków i równoleżników.

-badania geograficzne

Napisał 3-tomowe dzieło „Geõgraphiká”, w którym naukowo pisze o geografii, kładąc nacisk na kartografię. Późniejsi badacze krytycznie podchodzili do tego, zachowanego we fragmentach, pisma. Wyznaczył też kąt nachylenia ekliptyki (okrąg, po którym pozornie porusza się Słońce obserwowane z Ziemi) do równika astronomicznego, in. niebieskiego.

-badania chronologiczne

Postulował o wprowadzenie co 4 lata roku przystępnego.

- badania filologiczne

Badał twórczość Homera, napisał pracę o komedii attyckiej „Peru komodias” i komentarze muzyczno-matematyczne do jednego z dialogów Platona „Timaios”. Pisał poezję, ukuł termin filologa, „miłośnika nauki”, którym sam siebie nazywał.

- badania astronomiczne

Spisał gwiazdozbiory w dziele „Katasterismoí”