Kiedy stosujemy wielkie litery?

a) ze względów składniowych (wypisać po myślnikach)

-wyraz na początku wypowiedzenia,

-po dwukropku, gdy przytaczamy w cytacie kogoś wypowiedź.

b) ze względów znaczeniowych (wypisać)

-imiona i nazwiska, nazwy dynastii,

-imiona własne (np. bogów czy zwierząt),

-nazwy mieszkańców części świata, planet, kontynentów, miast, regionów,

-oba człony wielowyrazowych,

-nazwy ciał niebieskich, gwiazdozbiorów i galaktyk,

-nazwy świąt i dni świątecznych,

-nazwy firm i marek,

-pierwszy wyraz w tytułach prac literackich itp.,

-wielowyrazowe nazwy instytucji urzędowych,

-przymiotniki odpowiadające na pytanie czyj?.

c) ze względów grzecznościowych

-zwroty i zaimki w korespondencji prywatnej i oficjalnej,

-nazwy ważnych wydarzeń historycznych.

d) w utworach poetyckich

-zwrócenie uwagi czytelnika

-rozpoczęcie pewnej “całości”

Lecz w poezji wstawienie wielkiej litery w zdaniu zależy tylko od tego co na myśli ma autor.