1. Wady i zalety transportu samochodowego:
 1. zalety:
 • można się nim dostać wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu kolej, statek…
 • szybsze i łatwiejsze życie
 • korzystny w przewozie osób na małe odległości
 • coraz tańsze ceny samochodów
 • łatwiej dostępne (w porównaniu np. z samolotem)
 1. wady:
 • uzależniony od pogody
 • w bardzo dużej mierze przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska (m.in. efekt cieplarniany)
 • bardzo duży współczynnik wypadków
 • dłuższy czas transportu w porównaniu z samolotem
 • mała pojemność
 • czasami wysokie koszty utrzymania pojazdu
 1. Wady i zalety transportu lotniczego
 1. zalety:
 • uważany za najbezpieczniejszy rodzaj transportu (współczynnik wypadków bardzo mały w stosunku do samochodów)
 • szybki czas przelotu
 • w niewielkim stopniu wpływa na środowisko
 • coraz niższe ceny biletów
 1. wady:
 • jego funkcjonowanie jest uzależnione od pogody
 • na niewielkie odległości drogi
 • średnia ładowność
 • ryzyko ataków terrorystycznych
 1. Wady i zalety transportu kolejowego:
 1. zalety:
 • im większa odległość tym tańszy przejazd
 • bardzo duża ładowność
 • między kolejami nie dochodzi do powstawania korków, tak jak w przypadku samochodów
 • dobrze rozwinięte linie kolejowe, które w porównaniu do dróg stanowią bardzo małą powierzchnię
 • doskonały środek transportu dla zatłoczonych miast stanowią tzw. metra
 • mały wpływ mają warunki pogodowe
 1. wady:
 • wielkie ryzyko kradzieży
 • budowa linii kolejowych jest bardzo kosztowna
 • możliwość zniszczenia towaru w wypadku nagłych zatrzymań, wstrząsów
 1. Wady i zalety transportu morskiego:
 1. zalety:
  • tani
  • daleki zasięg
  • bardzo duża ładowność
  • transportowany może być każdy rodzaj towaru
  • małe zagrożenie
 1. wady:
 • powolny
 • podczas katastrof tankowców dochodzi do zanieczyszczenie wód
 • obsługuje tylko obszary nadmorskie
 • uzależniony od pogody
 • konieczność przeładunków
 • ryzyko zniszczenia ładunków podatnych na wilgoć
 • konieczność budowy kosztownych portów
 1. Wady i zalety transportu rurociągowego:
 1. zalety:
  • bardzo tani
  • warunki pogodowe nie mają wpływu na jego funkcjonowanie (bądź w bardzo małym)
  • szybki
  • ekonomiczny
  • najkorzystniejszy
 1. wady:
 • trudności w budowie rurociągów, spowodowane niekorzystną rzeźbą terenu i wysoki kosztami
 • można przesyłać tylko i wyłącznie jeden rodzaj surowca przez jeden rurociąg
 1. Wady i zalety transportu śródlądowego (żegluga śródlądowa):
 1. zalety:
  • duża ładowność
  • bardzo tani
  • niewielki wpływ na środowisko
  • czasami stanowi atrakcję turystyczną (jeśli jest przeznaczony dla ludzi)
 1. wady:
 • powolny
 • ryzyko zniszczenia ładunków podatnych na wilgoć
 • uzależniony od pogody
 • konieczność budowy kosztownych kanałów