Rozwój rolnictwa jest uwarunkowany warunkami środowiska przyrodniczego, jednocześnie jego rozwój ma zasadniczy wpływ na jego kształtowanie. Z powodu wzrostu liczby ludności na świecie, oraz ciągle rosnących potrzeb, rolnictwo wkracza na coraz większe obszary, głownie leśne. Grozi to zachwianiem równowagi ekosystemów naturalnych. W Polsce ekspansja rolnicza, nie jest już tak intensywna w wielu obszarach na wschodzie i zachodzie, następuje proces ponownego zalesiania obszarów. Intensywna produkcja rolna niesie za sobą inne zagrożenia. Wśród nich najgroźniejsze są skutki uboczne wynikające z stosowania wszelkiego rodzaju nawozów sztucznych i środków owadobójczych, chwastobójczych. Równie niekorzystny wpływ szczególnie na gleby ma zastosowanie maszyn rolniczych na polach uprawnych oraz środków transportowych. Które powodują przedostawanie się do gleb zanieczyszczeń a także zmiany struktury gleby. Przenikające do gleb zanieczyszczenia są przedostają się następnie do wód lub rozprzestrzeniane są przez wiatr na inne obszary. Największą szkodliwość stanowią zanieczyszczenia przedostające się od wód, stanowią one poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, na wielu obszarach są one większym zagrożeniem niż skutki działalności przemysłowej, głównie z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się.

Używanie środków chemicznych wzrosło w ostatnim czasie również w produkcji hodowlanej. Stosuje się ją głównie po to by w krótkim czasie uzyskać jak największy wzrost danego produktu, wpływa to jednak niekorzystnie na jakość, walory smakowe danego produktu. W wielu przypadkach powodują one pogorszenie wartości odżywczej i niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Nawet stosowanie środków chemicznych nowej generacji, które są substancjami wieloskładnikowymi powoduje uboczne skutki dla danego produktu.

Wielu rolników i specjalistów stawia sobie pytanie, jak zwiększyć produkcje rolniczą, nie powodując jednocześnie strat w środowisku a także zachowując ich naturalne walory odżywcze. Rozwiązaniem może być przestawienie się na rolnictwo ekologiczne, wykorzystujące i bazujące na naturalnych nawozach takich jak: obornik, kompost, torf, węgiel brunatny, rośliny nawozowe. Zwalczanie szkodników wykorzystując do tego ekologiczne metody np. wzrost populacji ptaków na terenie zagrożonym szkodnikami. Rolnictwo ekologiczne staje się coraz bardziej popularne, szczególnie w krajach Europy Zachodniej. Główna przeszkodą w stosowaniu ekologicznego rolnictwa, są koszty, jakie potrzebne są na tego typu metody. Istnieje jednak nadzieja,

że w przyszłości, koszty te będą coraz niższe.

W Polsce nawozy sztuczne i środki chemiczne są stosowane na bardzo duża skalę, w ostatnich latach nastąpiła niewielka tendencja spadkowa, jest ono jednak jeszcze bardzo wysokie. Podejmuje się działania zmierzające do poprawy jakości polskiego rolnictwa, ograniczenia sztucznych nawozów, jest to bardzo trudny proces wymagający wielu nakładów finansowych oraz czasu, aby rolnicy przystosowali się od nowych warunków.