A)Które miejsce w produkcji żyta w Unii Europejskiej zajmowała Dania w 2016r.? Które kraje produkują więcej żyta niż Dania w 2016r.?    Odp.: Dania zajmowała 4 miejsce w produkcji zboża w 2016r.  Więcej żyta niż Dania produkują Niemcy, Polska i Hiszpania.B) Ile mięsa wieprzowego wyprodukowała Dania w 2016r.? Które kraje wyprodukowały więcej mięsa wieprzowego niż Dania?   Odp.: Dania wyprodukowała mięsa 1,5 mln t w 2016r. Więcej mięsa wieprzowego niż Dania wyprodukowały następujące kraje Niemcy, Hiszpania, Francja i Polska.C) Jak wyglądają gospodarstwa hodowlane w Danii? Odp.: Wiejskie gospodarstwa Danii są duże, wysoko zmechanizowane co oznacza, że wiele prac wykonują maszyny,  hoduje się w nich bydło.D) Co sprzyja uprawie winorośli na Węgrzech? Odp.: Uprawie winorośli na Węgrzech sprzyja umiarkowany ciepły kontynentalny (ciepły) klimat.E) Na którym miejscu w Unii Europejskiej pod względem produkcji kukurydzy były Węgry w 2016r.? Które kraje wyprodukowały więcej kukurydzy niż Węgry? Odp.: Węgry w 2016r. były na 3 miejscu w produkcji kukurydzy. Więcej kukurydzy niż Węgry wyprodukowały następujące kraje: - Francja - Rumunia