Okręgi przemysłowe -charakterystyka.

*okręg górnośląski

* okręg warszawski

* okręg staropolski

* okręg łódzki

Euroregiony- jak powstają, w jakim celu.

Euroregion Karpaty , został założony dnia 14. 02. 1993. , wówczas to podpisano ogólne porozumienie samorządów władz lokalnych (regionalnych) oraz przygranicznych regionów między Polską- Węgrami- -Słowacją i Ukrainą.

Cele Euroregionów:

* uzupełnienie programu i założeń polityki zagranicznej

*ułatwienie współpracy tzw. trójgranicznej między swymi ludźmi

* organizowanie oraz koordynacja wszelkich działań wspierających ogólną współpracę zarówno gospodarczą jaki i rynkową, też ekologiczną czy sportową ,kulturową oraz edukacyjną.

* ułatwienie współpracy z organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi .

* skład euroregionów

To przygraniczne regiony krajów: Polski ,Węgier ,Słowacji oraz Ukrainy.

Obszar to 106 km2, jest zamieszkiwany przez około 12 milionów ludności , a Słowacja to członek stowarzyszenia .

Organy Euroregionu -Karpaty to:

1) Rada:

*tworzą ją przedstawiciele wszystkich państw członkowskich

* podejmuje ważne decyduje mające charakter strategiczny

*na jej czele jest przewodniczący rady

2) Dyrektor Wykonawczy

* organ odpowiedzialny -tutaj bieżące sprawy struktur euroregionu

* realizuje wszystkie zadania korzystając z pomocy sekretariatu oraz przedstawicieli krajowych

3) Komisja Robocza

* odpowiada za poszczególne dziedziny współpracy

4) Instytucja Niezależna

* wspomaga w działaniu euroregion

* daje fundusze dla lepszego rozwoju euroregionu

* wspiera lokalne społeczności na rzecz dobra euroregionu

Pozostałe Euroregiony to:

-Euroregion Bałtyk , założony w 1998 (obejmuje Kłajpedy -Szwecje- Bornholm- Obwód Kaliningradzki)

- Euroregion Pomerania założony w 1995 (czyli Polska oraz Niemcy)

- Euroregion Pro Europa Viadrina (czyli Polska oraz Niemcy)

- Euroregion Sprewa- Nysa- Bóbr (czyli Polska oraz Niemcy i Czechy)

- Euroregion Nysa (czyli Polska oraz Niemcy i Czechy)

- Euroregion Tatry (czyli Polska i Słowacja)

- Euroregion Bug (czyli Polska i Ukraina) .