Okręg przemysłowy jest to rejon koncentracji przeróżnych gałęzi przemysłu, bardzo silnie połączonych wzajemnie, zarówno przestrzennie, jak i technicznie czy ekonomicznie, a skupiających dość duży potencjał wytwórczy. Okręgi przemysłowe dostarczają blisko połowę całej produkcji przemysłowej świata.

Rodzaje okręgów przemysłowych:

1) Okręgi Surowcowe tworzą się i rozwijają poprzez eksploatację złóż mineralnych to górnictwo, dalej przemysł paliwowo-energetyczny, czy hutnictwo metali, dalej chemiczny, dalej metalowy, czy przemysł maszynowy.

a) Okręgi w Europie- charakterystyka:

* Zagłębie Ruhry (to Niemcy, okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany) tutaj na początku tylko rozwój górnictwa węgla kamiennego, też hutnictwo żelaza czy przemysł elektromaszynowy, zaś obecnie: przemysł chemiczny oraz przemysł zaawansowanych technologii

* Okręg Reńsko/Westfalski

* Okręg Górnośląski

* Okręg Doniecko-Naddnieprzański (to Ukraina, okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany, ośrodek Donieck)to wydobycie węgla kamiennego oraz hutnictwo żelaza, przemysł chemiczny, przemysł elektromaszynowy

* Okręg Zagłębie Północne (Francja) to okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany, ośrodek Lille) na początku tylko wydobycie węgla kamiennego, też hutnictwo żelaza oraz elektromaszynowy, dzisiaj włókienniczy, też odzieżowy, przemysł chemiczny, oraz zaawansowanych technologii.

* Okręg Birmingham

* Okręg Yorkshire ( Anglia)

* Okręg Uralski (to Rosja, okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany) przede wszystkim górnictwo oraz hutnictwo żelaza też metali nieżelaznych, dalej chemiczny, czy elektromaszynowy

b) okręgi w Azji

* Okręg Kuźniecki (to Rosja, okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany, ośrodek Nowokuźnieck) to przemysł górniczy węgla kamiennego, też hutnictwo żelaza oraz metali nieżelaznych, przemysł metalowy, dalej chemiczny, czy elektromaszynowy.

* Okręg Damodar (to Indie, okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany)

* Okręg Fushun-Anshan (to Chiny, okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany)

* Okręg Północny (to Pekin-Tianjin)

c) W Ameryce

* Okręg Przyjeziorny czyli USA, okręg surowcowy i zrestrukturyzowany

* Okręg Południowy- część Nadatlantyckiego

* Okręg Minas Gerais ( Brazylia)

d) W Afryce

* Okręg Witwatersrand (czyli to Okręg Johannesburga w RPA, jako okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany) tutaj górnictwo oraz hutnictwo tzw. metali nieżelaznych, przemysł chemiczny, czy elektromaszynowy

* Okręg Shaba (to w Demokratycznej Republice Konga) okręg surowcowy i niezrestrukturyzowany

2) Okręgi Transportowe one rozwijają się dzięki dobremu położeniu komunikacyjnemu.

* Okręg Szanghajski (jako okręg transportowy oraz wielkomiejski).

* Okręg Nowojorski (to okręg transportowy oraz wielkomiejski).

* Okręg Bostoński (jako okręg transportowy oraz wielkomiejski) tutaj przemysł spożywczy, dalej włókienniczy, oraz odzieżowy, czy elektromaszynowy, czy zaawansowanych technologii.

* Okręg Osaki (to Japonia, dalej Osaka-Kobe, okręg transportowy oraz wielkomiejski).

* Okręg Londyński czyli okręg transportowy oraz wielkomiejski, a przemysł to: spożywczy, dalej chemiczny, czy elektromaszynowy, oraz zaawansowanych technologii

* Okręg Tokijski (czyli Tokio-Jokohama, jako transportowy oraz wielkomiejski) a przemysł spożywczy, też odzieżowy, czy włókienniczy, dalej hutnictwa żelaza, dalej chemiczny, czy paliwowo-energetyczny, czy elektromaszynowy, czy zaawansowanych technologii.

3) Miejskie jak są duże zasoby pracowników oraz rynku zbytu.

* Okręg Paryski tutaj przemysł chemiczny, też włókienniczy, dalej odzieżowy, dalej elektromaszynowy, czy wreszcie zaawansowanych technologii

* Okręg Kalifornijski jako transportowy oraz wielkomiejski, przemysł spożywczy, dalej chemiczny, czy elektromaszynowy, czy zaawansowanych technologii

* Okręg Moskiewski tu przemysł chemiczny, też włókienniczy, czy odzieżowy, dalej spożywczy, czy elektromaszynowy.

* Okręg Pekiński obejmuje Pekin - Beijing, a przemysł spożywczy, dalej chemiczny, czy elektromaszynowy, czy zaawansowanych technologii.

* Okręg Warszawski

* Okręg Meksyku

* Okręg Mediolanu

* Okręg Berlina

* Okręg Madrytu

* Technopolie to obszary dużej koncentracji przemysłu tzw. high-technology , które bazują na różnych badaniach naukowych oraz wysoko kwalifikowanych pracownikach.

* Krzemowa Dolina ( czyli Silicon Valley) jest w USA blisko San Francisco.

* Tuluza czyli południowa Francja.

* Strefy specjalne czyli wolny obszar celny, to nadmorskie miasto otwarte albo specjalna strefa ekonomiczna gdzie inwestycji dokonują różne firmy międzynarodowe, a miasta są dzisiaj rejon koncentracji dziedzin przemysłu elektronicznego, dalej chemicznego czy transportowego.

Wynika to też z faktu że pomiędzy innymi bardzo wysokie koszty utrzymania gałęzi przemysłu ciężkiego czy coraz bardziej zaostrzone normy ekologiczne w państwach wysoko rozwiniętych. Jest to związane też z tzw. restrukturyzacją wielu przemysłowych surowcowych okręgów w takich krajach, a to przenosi w/ w zespoły na obszary państw słabo rozwiniętych.