Charakterystyka największych kompleksów leśnych świata oraz znaczenie lasów dla człowieka.

Las to duży zespół gromadzący różnorodne organizmy roślinne oraz zwierzęce , które przystosowały się aby żyć obok siebie, i na tym samym obszarze (czyli w biocenozie, a tutaj dominującym elementem są drzewa). Kompleksy leśne stanowią około 1/3 powierzchni wszystkich kontynentów (kiedyś było to 60%).

Omówienie kompleksów leśnych strefy umiarkowanej to bardzo bogaty kompleks, obejmujący tereny od Ameryki Północnej oraz Euroazji czyli miedzy 50 i 60stopniem szerokości geograficznej (są to przede wszystkim lasy Kanady oraz Rosji). Na kontynencie europejskim te kompleksy leśne to tajga a więc jednolite gatunkowo lasy w większości iglaste. Lasy tajgi to źródło drewna , które można używać w budownictwie oraz gałęziach przemysłowych.

Kompleksy strefy tropikalnej to również bardzo duży obszar leśny, obejmujący wilgotne lasy tropikalne na równiku- dżunglę, oraz pozbawione wilgoci lasy sawannowe. Wiele spotykanych tutaj odmian drzew daje cenny budulec w przemyśle chemicznym, meblarskim czy wielu innych. Jako obszar leśny traktujemy lasy naturalne , a więc tylko gatunki charakterystyczne w danej strefie i tzw. lasy kulturowe, czyli posadził ich człowiek.

Duże obszary to również las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej, czy las subtropikalny oraz górski. W samej tylko Ameryce Południowej mamy kompleks Puszczy Amazońskiej, las zajmuje 50 % całej powierzchni ( a to jest około 1/3 obszaru wszystkich kompleksów leśnych na ziemi), dalej lasy w Europie oraz Ameryce Północnej stanowią jakieś 32%, zaś mało. bo 18% na Antypodach. Do krajów nie mających lasów zaliczamy np. Egipt, czy Libia oraz cały Półwysep Arabski. Dużo lasów z kolei jest w Szwecji, dalej Kanadzie czy Japonii. Najwięcej lasów jest w państwach Ameryki Południowej czyli w Gujanie, Surinamie to jest 75%.

Gospodarka drewnem uzyskiwanym z lasów już od dawna, źle wykorzystuje pozyskiwaną masę drzewną. Dopiero najnowsze wynalazki technologiczne pokazały jak można wykorzystać odpady produkcyjne. Drewno stosujemy np. do budowy domów, w kolejnictwie, dalej telekomunikacji, czy meblarstwie, także górnictwie oraz przemysł papierniczy. Najwięcej drewna jest czerpana w lasach iglastych oraz lasach mieszanych w klimacie umiarkowanym. Uwzględniając większą liczbę osób na ziemi mniej pozyskuje się drewna. Na przykład w Szwecji jest to 6,7m3 na osobę, zaś w Kanadzie to 6 m3, natomiast w Brazylii to 0,5 m3 na osobę, a Kolumbia to zaledwie 0,1 m3 na osobę. Państwa bogate wykorzystują w przemyśle 90% pozyskanego drewna , ale też prowadzą gospodarkę leśną. Jeśli zaś idzie o państwa biedne to tutaj mamy gospodarkę rabunkową w lasach , a drewno jest do spalania. Obecnie są duże naciski społeczeństwa by wycinać lasy i zagospodarowywać te tereny dla rolnictwa czy budownictwa. Kilka państw eksportuje drewno: są to ,KanadaSzwecja, dalej Finlandia, czy USA i oczywiście byłe republiki ZSRR. USA sprowadza drewno z sąsiedniej Kanady, zaś Europa Zachodnia z Szwecji, czy Finlandii lub byłych republik ZSRR. Najwięcej drewna w handlu jest ze strefy umiarkowanej. I tak te kompleksy leśne w strefie międzyzwrotnikowej, a więc Azja Południowo-Wschodnia czy Afryka Równikowa, handlują drewnem szlachetnym, czyli twardym i kolorowym. Ważne składniki handlu to oprócz drewna: celuloza , papier max to USA (dostarcza aż 28% globalnej produkcji). Przemysł tartaczny zazwyczaj znajduje się niedaleko miejsc surowcowych bo transport drewna jest kosztowny. Tarcicy.

Produkcja celulozy w wybranych krajach, na lata1980, 1994 i1997 w milionach ton.

Ogólnie Świat to odpowiednio 94,4 dalej 117,4 i 113,9 mln ton.

1. USA to 40,6 53,19 51,4

2. Kanada to 12,1 dalej 13,73 i 12,8

3. Japonia to 7,7 dalej 8,8 i 8,7

4. Szwecja to 6,6 dalej 7,24 i 7,2

5. Finlandia to 4,6 dalej 6,33 i 5,9

6. Polska to 0,64.

Występowanie kwaśnych deszczy oraz zbyt dużego stężenia związków siarki czy azotu w całej atmosferze, wpływa na degradację drzew oraz liczne ich choroby. Do tego jeszcze szkodniki. Kompleksy leśne są regulatorem całego obiegu wód w otoczeniu , chronią też przed erozją i wywiewaniem gleb. Las ma tlen oraz może ograniczyć siłę wiatru, pozwala zbierać owoce leśne- grzyby, czy jagody, a także polować, jest miejscem wypoczynku dla turystów. Tutaj są siedliska różnych zwierząt. Jednak ciągle lasom zagraża wyrąb, sadzenie jednolitych gatunkowo kompleksów czy przesuszenie gleb, silne zanieczyszczeń powietrza z zakładów przemysłowych.