1. Co to jest ogrodowy system upraw?

- jest to taki system, w którym uprawa opiera się w całości na pracach ręcznych, bez zastosowania mechanizacji, w sposób tradycyjny

2. Energetyka światowa- kilka informacji:

 • alternatywne źródła energii: Największe znaczenie wśród alternatywnych źródeł energii ma obecnie energia wód płynących; pokrywa 23% światowego zapotrzebowania na energię. Istotnym ogranicznikiem jej rozwoju są koszty wznoszenia tego typu elektrowni. Energetyka wodna szczególna popularnością cieszy się w krajach skandynawskich, a także między innymi w Rosji, USA, Chinach, Japonii. W Europie jest ona także wykorzystywana na większą skalę we Włoszech i Francji
 • alternatywnymi źródłami energii są: wody płynące, wody geotermalne, wiatr, pływy, promieniowanie słoneczne, biomasa
 • najwięksi producenci energii na świecie: USA, Rosja, Japonia, Chiny, Indie, Kanada, Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania
 • elektrownie atomowe: pokrywa obecnie 17% światowego zapotrzebowania na energię. Największy rozwój energetyki atomowej miał miejsce w latach 70. i 80. , kiedy doszło do załamania rynku naftowego. Rok 1986 zastopował jednak rozwój energetyki atomowej, co stało się za przyczyną katastrofy w Czarnobylu. Problemem, jaki pojawia się przy energetyce jądrowej jest kwestia odpadów radioaktywnych, które muszą być w odpowiedni sposób przechowywane. Mimo niekorzystnej atmosfery wokół tej energetyki, w takich krajach jak Francja, Rosja, Japonia, USA nadal odgrywa ona znaczącą rolę i nic nie wskazuje na to, by w ciągu najbliższych lat miała ona ulec zmniejszeniu. Pod względem ilości elektrowni atomowych przodują Stany Zjednoczone

3. Surowce skalne:

- surowcami skalnymi są miedzy innymi: kreda, wapień, węgiel kamienny, brunatny, granit

4. Rolnictwo:

- głównymi roślinami alimentacyjnymi świata są: zboża, rośliny bulwiaste, rośliny oleiste, rośliny cukrowe, rośliny strączkowe, warzywa, owoce; oprócz nich znaczenie mają również używki oraz przyprawy

- rolnictwo towarowe: takie rolnictwo, którego znaczną część produktów sprzedaje się, a nie przeznacza na konsumpcję przez samych producentów

- najwięcej pszenicy uprawia się w: Chinach, Indiach Stanach Zjednoczonych

- głód na świecie: najgorsza sytuacja żywieniowa na świecie ma miejsce na kontynencie afrykańskim. Najbardziej odczuwalny jest on w takich krajach jak: Etiopia, Somalia, Sudan, Czad, Bangladesz, Indie, Pakistan, Afganista, Kambodża.

- co to jest głód: o głodzie na danym obszarze mówi się wówczas, gdy średnie dobowe spożycie białka nie przekracza 60g, a wartość kaloryczna posiłków kształtuje się na poziomie poniżej 2300 kcal/dobę

- główne powody głodu na świecie: kataklizmu naturalne, długotrwałe susze, powodzie, bardzo wysoki przyrost naturalny ludności

5. Geografia regionalna:

 • w Ameryce Południowej pod względem liczby ludności przoduje Brazylia
 • autochtonicznymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego są Indianie
 • granicę pomiędzy Azją i Afryką stanowi Kanał Sueski rozdzielający Morze Śródziemne od Morza Czerwonego
 • granicę pomiędzy Ameryką Północną a Azją stanowi Cieśnina Beringa
 • najważniejszymi roślinami eksportowymi Brazylii są: trzcina cukrowa, kawa, kakao
 • najpoważniejszymi problemami wielkich miast są: pogarszający się stan środowiska naturalnego (m. in. smog), znaczny stopień zatłoczenia ulic, niedostateczna ilość miejsc parkingowych oraz mieszkań
 • cecha charakterystyczną Doliny Krzemowej jest koncentracja przemysłu wysokiej technologii, tzw. high technology
 • pod pojęciem selwy rozumie się wilgotny, wiecznie zielony las równikowy porastający ogromne tereny w Ameryce Południowej