Powierzchnia - 44,4 km2 

Rekordy

 • Największy kontynent na świecie – 44,4 mln km2;
 • 60% ludności świata – liczba ludności kontynentu: 4,44 mld (2018);
 • Dwa najludniejsze kraje – Chiny i Indie;
 • Najwyższy łańcuch górski na świecie – Himalaje;
 • Największy półwysep na świecie – Półwysep Arabski;
 • Największe pod względem powierzchni jezioro świata – Morze Kaspijskie 371,8 tys. km2;
 • Największy archipelag na świecie – Archipelag Malajski (około 20 tys. wysp);
 • Najgłębsze jezioro świata – Bajkał 1642 m (największy na świecie zbiornik wody słodkiej);
 • Najwyższa wyżyna na świecie (4-6 tys. m. n.p.m.) – Tybet;
 • Największa Zatoka – Zatoka Bengalska (400 tys. km 2);
 • Największa delta na Ziemi – utworzona z osadów składanych przez Ganges i Brahmaputrę przy ujściu do Zatoki Bengalskiej. Powierzchnię delty o około 100 tys. km2.

Z którymi kontynentami graniczy?

 • Europa - góry Ural, rzeka Embu, wybrzeże morza Kaspiańskiego
 • Afryka - Kanał Sueski, Morze Czerwone, Cieśnina Bab al-Mandab
 • Ameryka Północna - cieśnina Beringa

Klimat

 • s. klimatyczny okołobiegunowy
 • s. umiarkowana chłodna
 • s klimatyczna ciepła
 • s. klimatyczna podzwrotnikowa

Język dominujący: chiński

Problemy (często pytane więc warto zapamiętać)

 • brak dostępy do wody
 • przeludnienie
 • niedożywienie
 • konflikty
 • klęski żywiołowe i nie tylko (awarie elektrowni)

Położenie kontynentu azjatyckiego

Azja jest zlokalizowana na wszystkich półkulach i otoczona wodami 4 z 5 Oceanów. Jego powierzchnia wynosi 44,4 mln km2, co powoduje, że jest to kontynent o olbrzymim zróżnicowaniu. Tak duże rozciągnięcie z północy na południe prowadzi do występowania wszystkich stref klimatyczno–roślinno–glebowych, z kolei rozciągnięcie ze wschodu na zachód skutkuje występowaniem dużej liczby stref czasowych. Różnica czasu między wschodnią i zachodnią Azją wynosi nawet 10 godzin.

Kilka ciekawostek

 • Jezioro Bajkał to tzw. kryptodepresja (której dno znajduje się poniżej poziomu morza, natomiast powierzchnia nad poziomem morza, występująca najczęściej w głębokich jeziorach (np. jezioro Bajkał w Azji -1164 m p.p.m., jezioro Miedwie w Polsce – 30 m p.p.m.).).
 • Jezioro Bałchasz (Kazachstan) – jezioro, które na wschodzie jest słone, a na zachodzie słodkie.
 • Morze Martwe to bezodpływowe jezioro, którego poziom zasolenia wynosi 22 – 25% (średnie zasolenie mórz to 3,5%).

Kontrasty 

 • Najwyższy szczyt (Mount Everest 8850 m.n.p.m);
 • Najgłębsza depresja (wybrzeże Morza Martwego (~ – 430 m.p.p.m);
 • Największe na świecie kontrasty klimatyczne: duże różnice temperatury powietrza, duże zróżnicowanie opadów atmosferycznych, duże zróżnicowanie szaty roślinnej;
 • Pasy równoleżnikowo ułożonych gór młodych (Himalaje, Karakorum) – góry fałdowe;
 • Duża liczba starych łańcuchów górskich (Sajany, Ałtaj)

Pory roku

  • Lato – monsun letni (wieje znad oceanu w kierunku lądu) [chłodne oceany (wyż) i rozgrzany kontynent (niż) – obfite opady deszczu;]:
  • Zima – monsun zimowy (wieje znad lądu w kierunku oceanu) [szybko ochładzający się ląd (wyż) i wolno ochładzające się oceany (niż) – sucho nad lądami;]
  • Wiosna / Jesień – zmiany cyrkulacji monsunowej = tajfuny;