Jezioro jest to śródlądowe zagłębienie terenu na stałe lub okresowo wypełnione wodą. Jednym z rodzajów jezior są jeziora polodowcowe. Jeziora te powstały w wyniku erozyjnej lub akumulacyjnej działalności lodowca bądź lądolodu, lub wód podlodowcowych. Istnieje kilka rodzajów tego typu jezior:

  • cyrkowe (karowe) - jezioro powstałe w misie cyrku (karu), tzn. obszaru stanowiącego niegdyś miejsce tworzenia się pola firnowego (np. Morskie Oko i Czarny Staw w Tatrach).
  • rynnowe - jezioro powstałe w rynnie polodowcowej wyżłobionej przez wody płynące pod lodowcem i znajdujące się pod wysokim ciśnieniem. Tego typu jeziora są wąskie, długie, głębokie i o stromych ścianach. Ich przebieg jest zgodny z kierunkiem poruszania się lodowca (np. Jezioro Hańcza).
  • morenowe - jezioro, którego misa powstała w zagłębieniu pomiędzy wałami morenowymi, lub też w wyniku zatamowania odpływu przez wał morenowy. Jeziora te cechują się dużą powierzchnią, niewielkimi głębokościami i łagodnymi, płaskimi brzegami. Ich linia brzegowa jest na ogół urozmaicona, z licznymi zatokami, półwyspami i wyspami (np. Mamry i Śniardwy).
  • wytopiskowe (oczka) - jeziora powstałe w obniżeniach utworzonych po wytopieniu brył martwego lodu przysypanych materiałem morenowym. Są one niewielkie, o średnicy dochodzącej do kilkudziesięciu metrów oraz bardzo płytkie, do 5 m głębokości. Są charakterystyczne zwłaszcza dla obszarów pojeziernych.
  • sandrowe - jeziora powstałe w obniżeniach powierzchni sandrowych.

Jeziora polodowcowe występujące na nizinach są pozostałością ostatniego okresu zlodowacenia. Występują gromadnie, tworząc pojezierza np. w Polsce, Finlandii, Szwecji, Niemczech i Kanadzie.