Podział mórz

 • przybrzeżne - Morze Beringa, Karskie
 • śródlądowe - Morze Śródziemnomorskie, Bałtyckie
 • międzywyspowe - Morze Jawajskie
 • otwarte - Morze Arabskie

Wody śródlądowe

Podział rzek ze względu na zasilanie

 • stale płynące - rzeki nigdy nie wysychające, prowadzą wody przez cały rok np. Amazonka, Ren, Wisła, Nil
 • sporadycznie wysychające - wysychają bardzo rzadko, raz na kilkanaście lat np. Murray,
 • okresowe - występują regularnie, w określonych porach roku, np. Humboldt, Kaszgar,
 • epizodyczne - rzeki płynące raz na kilkanaście lat, przez bardzo krótki czas np. Wadi Saura, Groot Vis (Afryka)

System rzeczny - tworzy go rzeka główna wraz ze swoimi dopływami.

Typy ustrojów (reżimów) rzecznych

 • typ prosty (jeden okres w roku z niskimi i jeden z wysokimi przepływami), podtyp: lodowcowy, śnieżny górski, śnieżny równinny, deszczowy oceaniczny, deszczowy międzyzwrotnikowy
 • typ złożony (dwa maksima i dwa minima w ciągu roku) podtyp: śnieżny przejściowy, śnieżny równinny, śnieżno-równinny, deszczowo-śnieżny
 • typ złożony zmienny (klika maksimów i minimów w ciągu roku)

Jeziora

Typy jezior ze względu na genezę powstawania misy jeziornej

 • tektoniczne - powstałe wskutek ruchów tektonicznych np. Bajkał, Wiktorii, Górne, Tanganika,
 • wulkaniczne - powstałe pod wpływem działalności wulkanicznej np. Kraterowe, Albano, Taal, Sekwan,
 • polodowcowe - utworzone pod wpływem ruchów lodowca, topniejącego lodowca jego niszczącej działalności np. Hańcza, Wigry (rynnowe), Śniardwy, Mamry, Niegocin (morenowe), cyrkowe - dawne pola firnowe np. Czarny Staw
 • deltowe - obniżenia między odnogami rzek np. Druzno, Dąbie
 • krasowe - obniżenia na obszarach zbudowanych ze skał wapiennych, gipsowych np. Białe Sosnowieckie, Jez. Czerwone (Chorwacja)
 • przybrzeżne - dawne zatoki morskie np. Łebsko, Gardno, Jamno,
 • reliktowe - pozostałości po dawnych morzach i większych jeziorach np. Kaspijskie, Aralskie
 • meteorytowe - w obniżeniach i kraterach meteorytowych np. Clearwater East
 • zbiorniki antropogeniczne (sztuczne) - stworzone przez człowieka np. Asuańskie, Solińskie, Zegrzyńskie,

Podział jezior we względu na zawartość substancji odżywczych

 • oligotroficzne - duża ilość tlenu przy dnie, barwa wody niebieska lub zielonkawa, ubogie substancje organiczne, duża przezroczystość, jeziora w obszarach alpejskich
 • eutroficzne - przy dnie ilość tlenu mała lub jego brak, barwa wody zielona lub żółtozielona, duża ilość substancji organicznych, mała przezroczystość, jeziora w okolicach Bałtyku
 • dystroficzne - przy dnie brak tlenu, bardzo duża ilość substancji humusowych, mała przezroczystość, jeziora w Skandynawii

Gleby

W glebie wyróżniamy:

 • część nieożywioną - szczątki roślin, zwierząt, warstwa próchnicza, zwietrzelina, woda i sole mineralne
 • część ożywioną - stanowią ją organizmy żywe, rośliny (mikroflora, mikrofauna)
 • woda w glebie - błonkowata, mikroskopijna, kapilarna, zawieszona
 • gazy -powietrze z zawartością CO2 i pary wodnej

Proces glebotwórczy polega głownie na intensywnym procesie wietrzeniu skały macierzystej, która staje się przez to przepuszczalna dla wody, zaczynają się pojawiać pierwsze rośliny, pod wpływem działalności mikroflory i mikrofauna wytwarza się warstw humusu.

Profil genetyczny gleby

 • A0 - poziom ściółki (gleby brunatne i bielicowe)
 • A1 - procesy rozkładu ściółki, tworzy się poziom próchniczy
 • A2 - poziom wymywania
 • A3 - poziom przemywania (gleby płowe), poziom A2 zostaje wymyty (gleby bielicowe, brunatne)
 • C - poziom zwietrzeliny
 • D - skała