Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1969), podzielono obszar Polski na mniejsze i większe jednostki fizyczno-geograficzne. Jeśli chodzi o Polskę Południową obejmującą Karpaty

i Sudety wydzielono poszczególne prowincje, podprowincje, makroregiony, mezoregiony i regiony.

Sudety zaliczane są do:

  • Prowincji: Masywy Czeskiego,
  • Podprowincja: Sudety
  • Makroregion: Przedgórze Sudeckie, Pogórze Zachodniosudeckie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Sudety Wschodnie
  • Mezoregiony: Wzgórza Strzegomskie, Równina Świdnicka, Masyw Ślęży, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, Obniżenie Podsudeckie i Otmuchowskie, Przedgórze Paczkowskie, (Przedgórze Sudeckie), Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie, Pogórze Izerskie, Kaczawskie, Wałbrzyskie (Pogórze Zachodniosudeckie), Góry Izerskie, Kaczawskie, Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze, Rudawy Janowickie (Sudety Zachodnie), Brama Lubawska, Góry Kamienne, Wałbrzyskie, Sowie, Bardzkie, Obniżenie Noworudzkie, Obniżenie Ścinawki, Góry Stołowe, Pogórze Orlickie, Góry Bystrzyckie, Kotlina Kłodzka (Sudety Środkowe), Góry Złote, Masyw Śnieżnika, Góry Opawskie (Sudety Wschodnie).

Najwyższy szczyt Śnieżka - 1602 m n.p.m. Należą do starych gór zrębowych w południowo - wschodniej Polsce i północnych Czechach. Budowa geologiczna złożona i różnorodna, występują skały pochodzące

z prekambru aż po czwartorzęd.

Karpaty zaliczane są do:

  • Prowincja: Karpaty Zachodnie (z Podkarpaciem), Karpaty Wschodnie
  • Podprowincja: Północne Podkarpacie, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, Centralne Karpaty Zachodnie, Wschodnie Podkarpacie, Beskidy Wschodnie,
  • Makroregiony: Kotlina Ostrawska, Oświęcimska, Brama Krakowska, Kotlina Sandomierska (Północne Podkarpacie), Pogórze Zachodniobeskidzkie, Beskidy Zachodnie, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe, (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie), Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański (Centralne Karpaty Zachodnie), Beskidy Lesiste - Bieszczady (Beskidy Wschodnie)
  • Mezoregiony: Kotlina Ostrawska, Równina Pszczyńska, Dolina Górnej Wisły Podgórze Wilamowickie (Kotlina Ostrawska, Oświęcimska), Rów Spytkowicko-Skawiński, Obniżenie Cholerzyńskie, Pomost Krakowski (Brama Krakowska), Nizina Nadwiślańska, Pogórze Bocheńskie, Płaskowyż Tarnowski, Dolina Dolnej Wisłoki, Równina Tarnobrzeska, Dolina Dolnego Sanu, Równina Biłgorajska, Płaskowyż Kolbuszowski, Tarnogrodzki, Pradolina Podkarpacka, Pogórze Rzeszowskie (Kotlina Sandomierska), Pogórze Morawsko-Śląskie, Śląskie, Wielickie, Wiśnickie (Pogórze Zachodniobeskidzkie), Beskidy Morawsko-Śląskie, Beskid Śląski, Kotlina Żywiecka, Beskid Mały, Makowski, Wyspowy, Kotlina Rabczańska, Beskid Żywiecki Gorce, Kotlina Sądecka, Beskid Sądecki (Beskidy Zachodnie), Pogórze Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie, Obniżenie Gorlickie (Pogórze Środkowobeskidzkie), Kotlina Jesielsko-Krośnieńska, Pogórze Jasielskie, Pogórze Bukowskie, Beskid Niski (Beskidy Środkowe), Kotlina Orawsko-Nowotarska, Pieniny, Pogórze Spisko-Gubałowskie, Rów Podtatrzański (Obniżenie Orawsko-Podhalańskie), Tarty Zachodnie, Wschodnie (Łańcuch Podtatrzański), Pogórze Przemyskie (Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański), Góry Sanocko-Turczańskie, Bieszczady Zachodnie (Beskidy Lesiste.

Najwyższy szczyt - Gerlach 2665 m n.p.m. w Polsce - Rysy - 2499 m n.p.m. Ciągną się przez terytorium Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii. Wypiętrzone w orogenezie alpejskiej, cechuje

je urozmaicona rzeźba, stanowią europejski dział wodny miedzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.