Nasze polskie pojezierza są uznawane za najciekawsze regiony w Polsce. Głównym elementem krajobrazu pojezierzy są jeziora, zwane inaczej "oczami ziemi". Na obszarze Polski występuje 7018 jezior, z czego więcej niż 6500 znajduje się na północy Polski, na obszarach objętych ostatnim zlodowaceniem. Efektem tego zlodowacenie Zlodowacenie okres lodowcowy, okres glacjalny, glacjał. Długi okres poważnych zmian klimatycznych w historii Ziemi, w których w wyniku znacznego spadku temperatury powietrza tworzyły się masy lądolodów o ... Czytaj dalej Słownik geograficzny (Bałtyku) są właśnie pojezierza i ich ogólny krajobraz. Wszystkie formy rzeźby, w tym jeziora pozostały po lodowcu, który objął swym zasięgiem całe tereny obecnych pojezierzy. Najbardziej zaznacza się w krajobrazie występowanie takich form jak piaszczyste równiny, faliste moreny, misy jeziorne oraz obniżone doliny rzeczne. Wszystkie trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
pojezierza Polski: Mazurskie, Wielkopolskie i Pomorskie mają zarówno cechy podobne jak i pewne różnice są między nimi.

Pojezierze Pojezierze obszar o rzeźbie młodoglacjalnej (polodowcowej), ukształtowany przez ostatnie zlodowacenie w plejstocenie. Jego charakterystycznymi formami są jeziora polodowcowe i wysokie moreny czołowe. W ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Pomorskie zostało podzielone na trzy jednostki geograficzne: Zachodniopomorskie, Południowopomorskie i Wschodniopomorskie. Położone jest w części północno-zachodniej obszaru Polsce i od zachodu sąsiaduje z  Nizina Nizina obszary położone na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. charakteryzujące się równinną, falistą lub pagórkowatą powierzchnią. Rozległe niziny noszą nazwę niżu. Najbardziej nizinnym ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Szczecińska, od strony północnej z Pobrzeżem Słowińskim, ze wschodu graniczą Żuławy Wiślane oraz Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, a na południu z Pojezierzem Wielkopolskim. Pojezierze to często bywa nazywane Szwajcaria Szwajcaria Konfederacja Szwajcarska. Państwo położone w środkowej części Europy, na terenie Alp, bez dostępu do morza. Powierzchnia 41 290 km2. Liczba ludności 7 170 tys. (2001 r.). Stolica Berno. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Kaszubską, gdyż na jej terenie znajduje się najwyższy szczyt Szczyt najwyżej położony punkt wypukłej formy terenu (np. góry, grani, pagórka, wzgórza, wydmy).
Czytaj dalej Słownik geograficzny
niżu europejskiego - Wieżyca 329 m n.p.m. Bardzo charakterystycznym elementem w krajobrazie Pojezierza Pomorskiego jest występowanie pasa moreny czołowej, dużej liczby małych jezior, które dodają znakomitego wyglądu otaczającemu środowisku. Podróżując samochodem trasą z Kartuz do miejscowości Stężyca człowiek zachwyca się pięknem przyrody tego rejonu. Wąska, kręta ulica, mała ilość przejeżdżających samochodów, skłaniają do podziwiania przez szyby aut przejrzystych wód mijanych jezior, które wyłaniają się z otaczających lasów. Umiejscowienie Pojezierza w niedalekiej odległości od aglomeracji miejskich np. Trójmiasta sprawia, że wielu ludzi podejmuje decyzje wykupienia ziemi w tych okolicach i budowania tam domków letniskowych, a krajobraz za ich oknem jest naprawdę wspaniały. Podczas mojego pobytu w tym rejonie urokliwość tego miejsca sprawiła, że moja rodzina Rodzina jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji organizmów, wyższa od rodzaju, a niższa od rzędu, np. rodzina: liliowate, rodzina: trawy, rodzina: jaskrowate, ... Czytaj dalej Słownik biologiczny podjęła decyzję o kupnie tutaj działki i wybudowaniu domku blisko Wieżycy, przy jeziorze Długim. Tutaj czujemy się jak w zupełnie innym świecie, gdzie gości spokój, piękno i radość, wspaniałe i niezapomnianie wrażenia estetyczne, które wywiera natura.

Kolejnym bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscem, przede wszystkim w porze letniej jest Wdzydze Wdzydze jezioro polodowcowe rynnowe na obszarze Pojezierza Pomorskiego. Jego powierzchnia wynosi 16,5 km2, a maksymalna głębokość 68 m.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Kiszewskie wraz z jeziorem Wdzydze. Ma ono dość znaczną powierzchnię - 15.1 km2 i z tego powodu często nazywa się je "Kaszubskim Morzem". Oprócz głównego jeziora Wdzydze w skład tego morza wchodzą jeszcze inne jeziora takie jak Goluń, Jelenie i Radolne. Swoje wakacje spędzają tutaj młodzi harcerze Harcerze S. Szmaglewska Czarne Stopy, bohater zbiorowy.
Przedstawiciele zbiorowości: Postacią pierwszoplanową, której przygody zajmują większą część powieści, jest Marek Osiński. Ważną ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
oraz żeglarze. Miejsce to jest doskonale przygotowane do obsługi ruchu turystycznego i dlatego turystów tutaj nie brakuje. Ośrodki wypoczynkowe są położone przy samym jeziorem, za którym rozpościera się piękny, duży las. Bardzo dobrze znam te tereny, gdyż spędzałem tam obóz sportowy. W niedalekiej odległości od jeziora znajduje się Skansen Wdzydzki, miejsce gdzie można podziwiać wygląd starej kaszubskiej wioski, poznawać jak żyli tam niegdyś ludzie. Bardzo charakterystycznym znakiem dla tego miejsca jest widoczny z daleka wiatrak.

Znacznie inne równie ciekawe miejsce znajdujące się na Pojezierzu Pomorskim to Bory Tucholskie. Jeziora są tam nieliczne, ale wynagradza to olbrzymia powierzchnia rosnących tam lasów. Wynosi ona ponad 261 000 hektarów, jest to 90% powierzchni całego regionu. Na tym obszarze znajdują się liczne obszary bagienne i torfowiska, stało się to podstawą do stworzenia w tym miejscu parku narodowego.

Bydgoszcz Bydgoszcz stolica województwa kujawsko-pomorskiego, miasto położone nad Brdą. Liczy około 390 tys. mieszkańców.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
jest największym miastem znajdującym się na Pojezierzu Pomorskim. Leży on nad rzeką Brda. Bydgoszcz jako miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
funkcjonuje od roku 1346, kiedy to król Kazimierz Wielki nadał mu prawa miejskie. Główną gałęzią gospodarki w Bydgoszczy jest przemysł rolno-spożywczy, chemiczny i maszynowy. Swoją siedzibę ma tam również uniwersytet, do którego znaczna część studentów przyjeżdża z innych większych miast, jak np. Gdańsk. Mieszkańcy Bydgoszczy interesują się również sportem, z czego największą popularność ma żużel i piłka nożna.

Na obszarze tego pojezierza usytuowany jest także jeden z najbardziej liczących się w Polsce ośrodków przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego w miejscowości Świecie. Fabryka ta jest głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców tego miasta. Negatywnym jednak skutkiem występowania tego ośrodka jest niemiły zapach. Bardzo trudno jest go znieść, jednak po pewnym czasie mieszkając tutaj można się do niego przyzwyczaić. Kilka lat temu została zbudowana obwodnica wokół miasta i już nie trzeba znosić przykrego zapachu wydobywającego się z fabryki przejeżdżając przez nie.

Kolejnym regionem omówionym przeze mnie będzie Pojezierze Mazurskie. Ten naturalny makroregion Makroregion obszar o dużych rozmiarach odróżniający się od obszarów sąsiednich określonymi cechami. Może składać się z wielu regionów lub być jednorodny.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
znajduje się w północnej części naszego kraju, a także częściowo położony jest w Rosji (Obwód Kaliningradzki). Pojezierze to jest najbardziej reprezentatywne ze wszystkich pojezierzu w Polsce. Z zachodu sąsiaduje ono z Pojezierzem Chełmińsko-Dobrzyńskim, od strony wschodniej z Pojezierzem Litewskim. Inna nazwa tego pojezierza to Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, jest to zapewne wynikiem tego, że 7% powierzchni obszaru stanowią jeziora. Są to jeziora bardzo dużo, a dwa spośród nich to największe jeziora w Polsce: Śniardwy oraz Mamry. Pierwsze z nich - Śniardwy, nazywane również "mazurskim morzem" jest największe w Polsce, a jego powierzchnia liczy 113.8km2. Pomimo znacznej powierzchni jego głębokość nie jest aż tak duża. Geneza tego jeziora jest pochodzenia polodowcowego, podobnie jak  jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Mamry, które są zespołem jezior, a ich łączna powierzchnia wynosi 104.4km2. Dna tych obu jezior, a także wielu innych w tym regionie osadzone są licznymi kamieniami i głazami przywleczonymi przez lodowiec Lodowiec masa nagromadzonego lodu lodowcowego, przekształconego ze śniegu. Powstaje na lądach, powyżej granicy wiecznego śniegu. Pod wpływem własnego ciężaru ulega powolnemu, ustawicznemu ruchowi w ... Czytaj dalej Słownik geograficzny ze Skandynawii, sprawiło to, że jeziora są objęte ścisłą ochroną. I tak na przykład w rezerwacie o nazwie "Dobieński Róg" (znajdującym się na jeziorze Mamry) występuje kilka tysięcy głazów, a ich średnica wynosi nawet od 2 do 5 metrów.

Na uwagę zasługuje oprócz jezior usytuowany tam Kanał Ostródzko-Elbląski. Jest on zabytkiem hydrotechnicznych unikatowym w skali światowej. Ma on długość 212km, został zbudowany w latach 1848-1876 i ciągle jest używany przez ludzi. Najbardziej atrakcyjny dla turystów jest odcinek, na którym znajdują się liczne pochylnie. Dzięki tym pochylniom statki pasażerskie z turystami przejeżdżają po lądzie, pokonując 100 metrów różnicy wysokości. A  wiec Wiec starosłowiańska nazwa zgromadzenia, narady, na której decydowano o najważniejszych sprawach całego plemienia, np. o wojnie i pokoju czy wyborze władcy. W Polsce wczesnośredniowiecznej mianem ... Czytaj dalej Słownik historyczny można zarówno płynąć po wodach oraz jeździć po szynach na trawie. Odcinek z Elbląga do Ostródy pokonuje się samochodem w czasie nie dłuższym niż jedna godzina, zaś podróż kanałem może zająć aż 11 godzin, z tym że wrażenia podczas takiej podróży są niezapomniane.

Warunki klimatyczne na tym obszarze nie są dość sprzyjające. Panuje tu ostry klimat, na to wpływ na krótki okres wegetacji tym rejonie. Uniemożliwia to w dużym stopniu rozwój gospodarczy. Ale znakomite walory turystyczne oraz rekreacyjne sprawiają, że głównym działem gospodarki jest obsługa ruchu turystycznego. Na obszarze Pojezierza Mazurskiego znaczny odsetek powierzchni zajmują lasy. Bory sosnowe są pełne zwierzyny łownej: saren, jeleni, łosi, zajęcy i dzików. W niedalekiej odległości od Suwałk znajdują się bogate pokłady żelaza, niestety nie można z nich korzystać, gdyż objęte są ochroną, znajdują się na obszarze Puszczy Augustowskiej. Wydobywa się natomiast piaski, żwiry i gliny.

Główny ośrodek przemysłowy i kulturowy to Olsztyn. Tutaj jest bardzo dobrze rozwinięty przemysł chemiczny -  Stomil Stomil S. Mrożek Tango, bohater drugoplanowy; ojciec Artura, artysta, ideolog buntu
Wygląd: Najchętniej chodzi w porozpinanej piżamie; jest zaniedbany, manifestacyjnie obnosi swoją pogardę dla ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Olsztyn oraz takie gałęzie przemysłu jak spożywczy, głównie wędliniarski - Morliny Ostróda i wyrobów mleczarskich - Ostrowia.

Ostatnie z pojezierzy, które chcę omówić jest Pojezierze Wielkopolskie. Ten makroregion fizycznogeograficzny zlokalizowany jest w zachodniej oraz środkowej części Polski, znajdują się pomiędzy dwoma dolinami: Obry od strony zachodniej i Wisły od strony wschodniej. Ogólnie zajmuje powierzchnię 15.7tys km2. Stąd lodowiec wycofał się najwcześniej, wyrazem tego jest nieco odmienny charakter krajobrazu w porównaniu do wcześniej omawianych pojezierzy. Występuje tu ponad trzykrotnie mniej jezior, gdyż znaczna ich część została zamieniona na torfowiska oraz obszary bagienne. Z tego względu nie jest to teren tak atrakcyjny turystycznie jak dwa pozostałe pojezierza. Klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
jest łagodniejszy, występuje dość długi okres wegetacyjny. Opady są znacznie mniejsze co wpływa na obniżanie brzegów pozostałych jezior. Znakomitym przykładem na jezioro- bagno Bagno obszar, na którym powierzchniowa warstwa jest stale nasycona wodą. Bagna tworzą się nad warstwami nieprzepuszczającymi wody oraz na terenach, gdzie odpływ wody jest utrudniony.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
są tereny pobliskie odkopanej wioski przed wieloma laty o nazwie Biskupin. Niegdyś gród ten był ukryty w lesie, bardzo trudny do ataku, ponieważ otaczały go wkoło nieprzewidywalne, typowo bagienne gleby. I tylko dzięki tym bagiennym glebom udało się zachować dla dzisiejszych pokoleń ten dawny gród. Biskupin jest bardzo ciekawym miejscem i często odwiedzanym przez turystów w tym regionie. W niedalekiej odległości od Biskupina znajduje się miejscowość zwana Wenecja. Z nazwy można by pomyśleć, że to miasto zalane wodą, po którym się pływa gondolami, ale jest zupełnie inaczej. Znajduje się tutaj Muzeum Kolei Narodowej, gdzie można sobie pozwiedzać wagony kolejowe z XIX wieku. Do atrakcji turystycznych w tym rejonie należy także pierwsza stolica Stolica miasto stołeczne. Miasto, w którym znajduje się siedziba parlamentu, rządu i rezydencja głowy państwa, spełniające funkcje zapewniania sprawnej kontroli nad krajem. W niektórych ... Czytaj dalej Słownik geograficzny Polski, jak głosi legenda założona przez Lecha - Gniezno.

W regionie tym znajdują się bogate zasoby węgla brunatnego, a także nieznaczne, ale jednak występujące złoża ropy naftowej. Eksploatowane są tam gliny i iły.

Jednym z największych a zarazem najbardziej znaczącym się miastem na obszarze Pojezierza Wielkopolskiego jest Włocławek. Jest on znany z produkcji farb i porcelany. Drugim ważnym miastem w regionie jest Inowrocław, eksploatowana jest tu sól kamienna oraz sole potasowo-magnezowe. Miastem zdrojowym jest Ciechocinek. Głównym i zarazem przewodnim miastem tego regionu jest Poznań, który powstał w IX wieku. W XV i XVI wieku miał on status jednego z największych miast w Europie. Tutaj lokalizowane są znaczne instytucje kapitału zagranicznego m.in.: banki, hotele supermarkety i biura. Znajdujący się tutaj Ratusz uznany został za cenny obiekt polskiej architektury z okresu renesansu i każdego roku organizuje się wkoło niego Jarmark Świętojański, który towarzyszy Targom Poznańskim.

Tak więc zapraszam wszystkich czytelników w zaprezentowane przeze mnie regiony Polski. Podziwiał widok pięknych jezior Szwajcarii Kaszubskiej i  Krainy Krainy Czytaj dalej Słownik geograficzny Tysiąca Jezior, zachwycał się zapachem lasu, pożeglował po jeziorach, pozwiedzał zabytki architektury.