Co to jest krajobraz?

Krajobraz to określony wygląd części powierzchni ziemi. Jest na to przykladem Polska, odznacza się ogromnym bogactwem krajobrazów. Wiele z nich zostało zamienionych w wyniku dzialalnosci człowieka. Charakterystyczne cechy krajobrazu można zaobserwować między innymi podczas podróży przez kraj.

Podstawowe składniki krajobrazu 

Gdy mówimy o krajobrazie danego obszaru, to mamy na myśli jego wygląd. Do elementów krajobrazu należą:ukształtowanie powierzchni (np. równiny, góry),skały budujące podłoże (np. granit, piasek),wody powierzchniowe (np. jeziora, rzeki),szata roślinna (np. lasy, łąki) oraz świat zwierząt,wytwory działalności człowieka (np. budynki, drog).

Krajobraz kulturowy, w przeciwieństwie do krajobrazu naturalnego, został przekstłcony przez człowieka. Wyróżnia się następujące krajobrazy kulturowe:

  • krajobraz rolniczy, w którym występują wsie i pola uprawne,
  • krajobraz przemysłowy, w którym przeważają fabryki,
  • krajobraz miejski, oznaczający się gęsta zabudowa i rozbudowana siecią ulic.