Liczba jezior w Polsce o powierzchni większej niż 1 hektar Hektar skrót ha, jednostka miary pola powierzchni, stosowana w rolnictwie. 1ha =10 000 m2.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
wynosi 7081. Razem zajmują powierzchnię 2813,77 km², czyli jedynie 1% powierzchni całego kraju. Największe z nich znajdują się w północnej części Polski: na Pojezierzu Mazurskim, Pomorskim i Wielkopolskim.Liczba jezior w Polsce o powierzchni większej niż 1 hektar wynosi 7081. Razem zajmują powierzchnię 2813,77 km², czyli jedynie 1% powierzchni całego kraju. Największe z nich znajdują się w północnej części Polski: na Pojezierzu Mazurskim, Pomorskim i Wielkopolskim.

1. Śniardwy

Największe jezioro Jezioro śródlądowy zbiornik wody, niepodlegającej swobodnej wymianie z wodami mórz, wypełniający zagłębienie terenu zwane misą jeziorną. Klasyfikacje jezior analizuje się na podstawie cech ... Czytaj dalej Słownik geograficzny w Polsce. Znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, w tzw. Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Leży na wysokości 116 m n.p.m. Jego powierzchnia wynosi 113,4 km2.  Jest to jezioro polodowcowe, morenowe. Oznacza to, że powstało w zagłębieniu pomiędzy wzniesieniami moren czołowych oraz obniżeniu moreny dennej lodowca. Cechą charakterystyczną tego typu jezior jest także mała głębokość. W przypadku jeziora Śniardwy w najgłębszym miejscu wynosi ona 23,4 m. Około 20-30 cm pod powierzchnią wody kryją się głazy narzutowe – fragmenty skały przenoszone przez lądolód. Ich obecność może przeszkadzać w żegludze po wodach jeziora. Na zbiorniku znajduje się osiem wysp, z czego największe to Szeroki Ostrów, Czarci Ostrów, Wyspa Wyspa Wyspa symbolizuje osamotnienie, osobliwość, wyobcowanie, ucieczkę od świata, centrum duchowe, schronienie, nadnaturalny świat, kosmos, pokój, szczęście, piękno, porządek, doskonałość, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich Pajęcza i Kaczor.Pozostałymi cechami charakterystycznymi jeziora są łagodne brzegi oraz rozwinięta linia brzegowa. Trudno dostępnymi czyni je jednak wysoki poziom zabagnienia brzegów oraz sitowie, które miejscami sięga nawet 200 m szerokości.

2.  Mamry

To zespół połączonych przesmykami jezior polodowcowych, morenowych. Wcześniej stanowiły oddzielne zbiorniki, jednak wraz z podniesieniem się poziomu wody, doszło do ich połączenia. W  skład akwenu wchodzi sześć zbiorników:– jezioro Mamry (Mamry właściwe lub północne; pow. 2559 ha, maks. głębokość 43,8 m),– jez. Święcajty (pow. 817 ha, maks. głębokość 28 m),– jez. Kirsajty (pow. 211 ha, maks. głębokość 5,8 m),– jez. Dargin (pow. 3033,5 ha, maks. głębokość 37,6 m),– jez. Dobskie (pow. 1798,7 ha, maks. głębokość 22,5 m),– jez. Kisajno (pow. 2018,9 ha, maks. głębokość 25 m).Powierzchnia całego akwenu liczy 104 km2. W kompleksie znajdują się 33 wyspy, zajmujące łącznie 213 ha. Największa z nich to Upałty. Jest to jednocześnie największa wyspa Wielkich Jezior Mazurskich.Mamry Właściwe to wysunięty najdalej na północ obszar Krainy Krainy Czytaj dalej Słownik geograficzny Wielkich Jezior. Jest to również najczystsze z jezior mazurskich, oznaczone pierwszą klasą czystości. Niektóre zatoki Zatoki jamy w niektórych kościach czaszki. Zatoki są wypełnione powietrzem i łączą się z jamą nosową, np. zatoka czołowa, szczękowa.
Czytaj dalej Słownik biologiczny
Mamr Właściwych są traktowane jak osobne jeziora i noszą własne nazwy: Bodma, Przystań, Mamry Małe (Mamerki), Pniewskie.

3. Łebsko

Z obszarem zajmującym 71,4 km2 plasuje się na trzecim miejscu pod względem powierzchni jezior w Polsce. Znajduje się w Słowińskim Parku Narodowym, w województwie pomorskim. Jest jeziorem przybrzeżnym. Powstało w wyniku podniesienia się poziomu Morza Bałtyckiego i zalania łąk leżących na brzegu. Maksymalna głębokość sięga 6,3 m. Na przykładzie tego jeziora zaobserwować można zjawisko kryptodepresji. Jest to zagłębienie, którego dno leży poniżej średniego poziomu morza, a powierzchnia - nad poziomem morza.Jest to akwen Akwen określony obszar wodny lub jego część.
Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych
słonowodny. Dzieje się tak za sprawą odcinka ujściowego rzeki Rzeki Największe rzeki świata: Wielkość rzeki można rozpatrywać w 3 kategoriach: długości, wielkości dorzecza oraz wielkości przepływu.
Po analizie danych z poniższej tabeli można uznać, ...
Czytaj dalej Słownik geograficzny
Łeby przepływającej przez jezioro i łączącej je z morzem. Dochodzi do okresowego napływu słonych wód z Bałtyku, a w trakcie tego zjawiska zasolenie może sięgać 3%o.

 Największe jeziora w Polsce:

Śniardwy 113,4 km2

Mamry 104 km2

Łebsko 71,4 km2

Dąbie 56 km2

Miedwie 35,3 km2

Jeziorak 32,2 km2

Niegocin 26 km2

Gardno 24,7 km2

Jamno 22,4 km2

Gopło 21,5 km2

Wigry Wigry jezioro rynnowe na obszarze Pojezierza Suwalskiego. Jego pole powierzchni wynosi 21,87 km2, a maksymalna głębokość 73 m.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
21,2 km2

Roś 18,9 km2

Tałty 18,3 km2

Nidzkie 18,2 km2

Drawsko Drawsko jezioro rynnowe leżące na obszarze Pojezierza Drawskiego o powierzchni 19,6 km2 i maksymalnej głębokości 79,7 m (drugie miejsce w Polsce).
Czytaj dalej Słownik geograficzny
17,8 km2

Wielimie 17,5 km2