Największą i najdłuższą rzeką Europy jest Wołga, której długość wynosi 3531 km. Znajduje się ona tylko i wyłącznie na terenie Rosji przeduralskiej, gdzie płynie, jedynie skrajne wschodnie ramię delty wyznacza granicę z Kazachstanem. Źródła Wołgi znajdują się na wzgórzach Wałdaj, skąd rzeka płynie na wschód. Uchodzi do Morza Kaspijskiego w postaci największej w Europie delty o powierzchni około 13 tys. km² i ponad 80 ramionach. Mimo dużej liczby zapór wodnych Wołga niesie tyle osadów, że systematycznie powiększa swoją deltę (ok. 1960 r. szacowano, że co roku wydłuża się ona o ok. 180 m). Dzięki swojej wielkości jest to obszar o imponująco bogatej florze i faunie.

Najdłuższym dopływem Wołgi jest Oka, która sama przy tym stanowi jedną z najdłuższych rzek w Europie (ma aż 1500 km).

Drugą co do długości rzeką Europy jest Dunaj (2888 km), który przepływa z zachodu na wschód przez wiele europejskich krain geograficznych, takich, jak chociażby Wyżyna Bawarska. Dorzecze Dunaju znajduje się w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, a źródło w górach Schwarzwald w Niemczech. Rzeka ta przepływa przez 10 krajów europejskich: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę. Posiada rozbudowaną deltę, która znajduje się w Rumunii i dzieli Dunaj na 3 główne ramiona: Kilia, Sulina i Sfântu Gheorghe (Święty Jerzy). Tam też uchodzi do Morza Czarnego. Dopływami Dunaju są: Cisa, PrutSawaDrawaAlutaSeret i Inn.

Następną rzeką jest Ural (2428 km). Źródło leży w górach południowego Uralu, a ujście ma – podobnie jak Wołga – w Morzu Kaspijskim. Płynie przez Rosję i Kazachstan. W drugiej połowie XVIII wieku rzeka przy ujściu dzieliła się na 19 odnóg, jednak liczba ta stopniowo się zmniejszała (po 100 latach zostały już tylko 3 odnogi). Rzeka Ural jest nieuregulowana i nie ma zapory wodnej. Warto dodać, że część geografów przyjmuje rzekę za wyznacznik granicy między Europą a Azją.

Ostatnią europejską rzeką, której długość przekracza 2000 km, jest Dniepr (2285 km). Płynie przez takie państwa jak Rosja, Białoruś i Ukraina. Wypływa z Wałdaju i płynąc w kierunkach przeważnie południowych przez rozległe tereny Niziny Wschodnioeuropejskiej, uchodzi do Morza Czarnego. Najważniejszymi miastami znajdującymi się nad rzeką są: Smoleńsk (Rosja), Mohylew (Białoruś), Kijów, Dnipro i Zaporoże (Ukraina).

Najdłuższym lewostronnym dopływem Dniepru jest Desna – ma 1130 km.

Kolejną rzeką płynącą przez tereny Rosji jest Don, którego długość to 1950 km. Źródła rzeki znajdują się w północno-wschodniej części Wyżyny Środkoworosyjskiej. Najpierw płynie w kierunku południowo-wschodnim (do Woroneża), a później południowo-zachodnim aż do ujścia, które jest na Morzu Azowskim. Rzeka potrafi być nawet przez 160 dni w roku pokryta lodem. Łączy się z Wołgą (przez Kanał Wołga-Don) w swoim najbardziej wysuniętym na wschód odcinku, tworząc ważną drogę wodną, której głównym portem jest Rostów nad Donem.

Najdłuższym dopływem rzeki jest Doniec – ma 1053 km.

Następną rzeką jest Peczora, mająca długość 1810 km. Płynie przez Republikę Komi, znajdującą się na północy w Rosji. Zamarza na 8 miesięcy w roku, a wzdłuż niej znajdują się złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego.

Tylko 5 kilometrów krótszą rzeką jest Kama, również płynąca przez Rosję. Jej lewy dopływ, który nazywa się Biełaja, ma 1430 km długości, co zalicza go do najdłuższych rzek Europy. Prawy dopływ Kamy to Wiatka (1314 km).

Na Ukrainie, w pobliżu Drohobycza i niedaleko granicy z Polską, swoje źródło ma Dniestr. Płynie przez Ukrainę i Mołdawię, mając długość 1352 km.

Z Alp Szwajcarskich wypływa Ren – rzeka licząca 1233 km. Płynie przez Niemcy, Szwajcarię, Liechtenstein, Austrię, Francję i Holandię, w której uchodzi do Morza Północnego.

Rzeką, do której dorzecza należą niewielkie fragmenty Polski, jest Łaba, znajdująca się głównie na terytorium Czech i Niemiec. Jej długość to 1165 km. Źródło ma w Karkonoszach, na wysokości 1387 m n.p.m., w pobliżu polskiej granicy, a ujście w Morzu Północnym.

Najdłuższą rzeką Polski i jednocześnie najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego jest Wisła. Ma 1047 km. Wpływa do Zatoki Gdańskiej. Jej źródła znajdują się na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim, na wysokości 1107 m n.p.m. (Czarna Wisełka) i 1080 m n.p.m. (Biała Wisełka).

Pozostałymi, mniejszymi, ale w dalszym ciągu ważnymi i jednymi z dłuższych rzek Europy są: Wyczegda (1130 km), Dźwina (1020 km), Loara (1020 km), Tag (1007 km), Chopior (979 km), Cisa (966 km), Mezeń (966 km), Prut (953 km), Sawa (940 km), Duero (938 km), Niemen (937 km), Moza (925 km), Ebro (910 km) i Odra (854 km).