Ruch jednostajny prostoliniowy:

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym:

Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnym prostoliniowym:

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy:

Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

Prędkość:

Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z prędkością początkową u0:

Ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy:

Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

Prędkość:

Droga przebyta przez ciało w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z prędkością początkową u0:

Przykładowe zadanie:

Z miasta wyjechały dwa ciągniki: jeden z prędkością 54 km/h, a drugi z prędkością 36 km/h. Gdy upłynęło 45 minut, szybciej jadący ciągnik zatrzymał się, aby zaczekać na kolegę.

Pytanie: Jaki dystans dzielił w tym momencie dwa ciągniki:

Odp. s1 = 54 km/h × 45 min = 54 km/60 min × 45 min = 54/4 × 3 km = 40,5 km

s2 = 36 km/h × 45 min = 36 km/60 min × 45 min = 36/4 × 3 km = 27 km

Ds = s1 - s2 = 13,5 km.