Niniejsza praca dotyczyć będzie ruchów. W naszym otoczeniu cały czas mamy do czynienia z ruchem, nie zawsze jednak zdajemy sobie z tego sprawę. Na przykład autobus, który porusza się po ulicy wykorzystuje wiele ruchów. Na podstawie na przykład takiej jazdy jesteśmy w stanie zdefiniować ruch.

W momencie kiedy autobus dojeżdża do przystanku i zatrzymuje się, by pasażerowie mogli wsiąść, możemy wówczas wywnioskować, iż poruszał się on ruchem opóźnionym. Jest tak, ponieważ ruch gdzie prędkość z każdą sekundą będzie maleć nazywany jest ruchem opóźnionym.

W momencie kiedy kierowca wyprzedza inny samochód, jego prędkość będzie się zwiększać. Możemy wówczas wywnioskować, że przemieszcza się on ruchem przyśpieszonym. Ruchem przyśpieszonym nazywany ruch, gdzie ciało z każdą sekundą będzie zwiększało swoją prędkość.

Natomiast ruch jednostajnie prostoliniowy będziemy mogli zauważyć w momencie kiedy autobus będzie poruszał się po linii prostej (po ulicy), nie będzie się zatrzymywał na przystankach, nie będzie przyspieszał. Będzie po prostu pokonywał ten sam fragment drogi w tym jednakowych odstępach czasu.

Zacznijmy od wytłumaczenia samego pojęcia ruchu. Co to takiego w ogóle ruch? Jest to zmiana położenia jednego ciała względem kolejnego ciała, które przyjmiemy jako punkt odniesienia - układ odniesienia. Ruch ciała zawsze należy rozważać względem jakiegoś układu odniesienia, który na początku przyjmiemy. Jeśli nie posiadamy  przyjętego układu odniesienia to nie możemy mówić o ruchu ciała.

Dodatkowo ruch jest pojęciem względnym. Jeśli nie posiadamy przyjętego układu to nie możemy mówić o spoczynku ciała. W naszym otoczeniu ze względu na formę toru wyróżnia się ruch prostoliniowy (po linii prostej) krzywoliniowy (po linii krzywej).

Natomiast tor jest to linia, którą wykreśla przemieszczające się ciało. Zdefiniowany odcinek toru nazywany jest drogą (s). Jednostką drogi jest metr. Jeżeli zauważymy, iż w takich samych odstępach czasu przemieszczający się przedmiot przebywa jednakowe odcinki dróg to ruch tego punktu jest ruchem jednostajnym.

Kolejna część pracy będzie poświęcona szczegółowemu opisaniu ruchu jednostajnie prostoliniowego. Torem tego ruchu jest linia prosta. W ruchu tym ciało w takich samych odstępach czasu będzie pokonywało takie same odcinki drogi.

Przedstawmy to na przykładzie. Tramwaj w pierwszej sekundzie ruchu przejedzie 15 metrów, w kolejnej (drugiej) sekundzie ruchu przejedzie następne 15 metrów , a także w kolejnej, czyli trzeciej sekundzie ruchu następne 15 metrów. Wykresem (w zależności drogi od czasu) takiego ruchu będzie linia prosta.

Natomiast droga (s) droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest proporcjonalna do czasu.

Prędkość w tym ruchu definiowana jest jako stosunek (iloraz) wektora przemieszczenia do czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło.

Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest stała.  Jest ona opisywana jest na podstawie wzoru:

V= s/t 

gdzie

V- prędkość [m/s]

S-droga [m] 

T- czas [s] 

Kolejnym ruchem jakiemu poświecimy kilka linijek w tej pracy będzie ruch jednostajnie przyspieszony.

W ruchu tym pewne fragmenty drogi będą pokonywane w kolejnych sekundach, mają się one do siebie tak jak kolejne liczby nieparzyste (1, 3, 5, 7…).

Przyspieszenie (a [m/s2]) nazywane jest ilorazem przyrostu prędkości i czasu, w którym ten przyrost może nastąpić.

W ruchu tym  prędkość jest proporcjonalna do czasu.

Natomiast droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym wzrasta proporcjonalnie do kwadratu czasu.

Przedstawmy ruchy na podstawie wykresów:

00031294.jpg 

Wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym

  00031295.jpg 

Wykres zależności przyspieszenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

00031296.jpg 

Wykres przedstawia zależność prędkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

00031297.jpg 

Wykres przedstawiający zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym