Przykłady wielkości fizycznych:

  • Siła
  • Droga
  • Masa
  • Czas
  • Napięcie
  • Przyspieszenie
  • Natężenie prądu

Wśród nich można wyróżnić wielkości skalarne (skalary)wielkości wektorowe.

Wektory to wielkości, które posiadają:

     • wartość liczbową,
     • kierunek,
     • zwrot,
     • punkt przyłożenia (zaczepienia)

Skalary natomiast są to takie wielkości fizyczne, które posiadają tylko jedną cechę, a mianowicie wartość liczbową.

Wektory to np. siła, przyspieszenie, czy prędkość.

Wartość liczbowa wektora to liczba jednostek danej wielkości, np. 6 N. 

Kierunek jest to prosta , na której leży wektor.

Zwrot wektora jest zależna od umieszczenia strzałki.

00029778.gif 

Dwa wektory są sobie równe wtedy, gdy mają trzy cechy jednakowe:

  • wartość liczbową
  • kierunek (proste, na których leżą wektory są do siebie równoległe)
  • zwrot

00029779.gif 

Dwa wektory są do siebie przeciwne wtedy, gdy mają jednakowe:

  • wartość liczbową
  • kierunek

A przeciwny:

  • zwrot

00029780.gif