Wojciech Pabieda

kl. 1j

I. Urządzenia wykorzystane w eksperymencie :

  • adapter
  • szpula z nicią
  • wózek oraz kroplomierz
  • taśma papieru położona na stoliku.

II. Przebieg eksperymentu :

Do wózka mocujemy kroplomierz, który wykorzystujemy do pomiaru czasu. Na taśmie papieru zaznaczamy oś S, która jest równoległa do toru. Ulokowany na torze wózek wprawiamy w ruch za pomocą adapteru. Na płycie adapteru lokujemy szpulę z nicią, która pociąga za sobą wózek. Krople z kroplomierza upadają na stolik w takich samych odstępach czasu, co jedną sekundę. Po pokonaniu przez wózek całego toru mierzymy odległość między kropelkami.

III. Wyniki :

Nr kropli

t(s)

s(cm)

∆s(cm)

0

0

0

0

1

1

7,0

7,0

2

2

14,1

7,1

3

3

21,0

6,9

4

4

28,1

7,1

5

5

35,0

6,9

IV. Wyliczenia i wnioski:

Zmierzone odcinki ∆s są prawie takie same, zatem zbadamy ruch jest ruchem jednostajnym prostoliniowym.

V. Niepewności pomiarowe :

VI. Wynik eksperymentu :

Wniosek : ruch jest ruchem jednostajnie prostoliniowym.