Echosonda mierzy jedynie chwile wysłania oraz powrotu sygnałów.

Natomiast wszystko inne z tych chwil liczy.

Współrzędne

Echosonda Einsteina, oznaczamy symbolem eR, wyliczy współrzędne relatywistyczne, które w przyjętej tu symbolice zapisujemy w następujący sposób :

(D.1).

znane połówkowe wzory Einsteina na jego relatywistyczne współrzędne

- z diagramu lewego, eR.

Natomiast echosonda eT wyliczy współrzędne spoczynkowe

(D.2).

współrzędne spoczynkowe

- z diagramu prawego, eT.

Dla spoczynku, zatem w momencie gdy współczynnik Dopplera K = 1 wszelkie wzory na współrzędne są połówkowymi wzorami Einsteina.

Jako, że dylatacja jest stosunkiem relatywistycznego czasu t1R oraz spoczynkowego czasu t1T, zatem

(D.3).

dylatacja Einsteina

g - znany czynnik Lorentza.

Echolokalizacja to proces fizyczny oraz umysłowy (rachunkowy). W momencie gdy obydwa procesy są kompatybilne, echolokalizacja jest zgodna (właściwa) - nie przelicza paradoksów.

Natomiast gdy echolokalizujesz - fizycznie! - np. sygnałami (zilustrowany na diagramie) eT, a liczysz wzorami wyprowadzonymi z diagramu eR, to na ogół wyliczysz paradoksy.

- Spórz wzór na współczynnik echa K2; K2.

W echolokalizacji eR wiatr ośrodka nie wieje echosondzie - ani jej nadajnikowi ani odbiornikowi,

natomiast w echolokalizacji eT wiatr ośrodka nie wieje odbiornikom (nadajnikom może wiać).

Sygnały

eR

od i do

lokalizującej

echosondy

1R = c

2R = -c

sygnały Einsteina

(ale nie tylko)

eT

do

następnych *

odbiorników

1T = VT + c

2T = -c

najlepszą ilustracją sygnałów eT

jest diagram Trzy obiekty, Rys.W.4.

* na początku 1T do obiektu, natomiast po odbiciu, 2T do echosondy.

Jedynie sygnały eT w trywialny sposób tłumaczą wynik MM (Michelsona-Morleja):

Sygnały, jakie biegną do obiektu z prędkością V+c uderzą w niego z szybkością c. W momencie gdy prędkość V jest prędkością tego obiektu. Obie prędkości są wyliczane w tym samym układzie. - Jest to galileuszowska zasada składania prędkości.

Natomiast po dodaniu do tego, co uderzy w materię z prędkością c wzbudzi ją elektromagnetycznie, zatem wybuchnie w niej fotonem, wynik doświadczenia MM staje się oczywisty.

Dla światła w próżni albo w powietrzu c = 300 tys. km/s natomiast np. dla dźwięku w powietrzu c = 330 m/s.

Prędkości

(D.4).

prędkość Einsteina

- relatywistyczna

(D.5).

Prędkość spoczynkowa - również ruchomych obiektów

- klasyczna

Wniosek:

Echosonda, również radar, mierzy (od razu, bo na swojej linii świata) jedynie chwile wysłania oraz powrotu sygnałów, natomiast wszystko inne z tych pomierzonych chwil wylicza - na odległość, jakimiś wzorami. - Radar wzorami eR (Einsteina) wyliczy wartości "relatywistyczne", natomiast wzorami eT wyliczy wartości "spoczynkowe, również ruchomych obiektów.