Alkohole- substancje chemiczne charakteryzujące się tym, że atom wodoru w łańcuchy węglowodorowym zastąpiony został grubą funkcyjną, w tym przypadku grupą wodorotlenową OH.

Alkohole są:

- rozpuszczalne w wodzie i w niektórych związkach organicznych;

- bezbarwne;

- lotne;

- związkami o charakterystycznym zapachu;

- obojętne tzn. nie wykazują właściwości kwasowych ani zasadowych.

- substancjami, które ścinają białko;

Najbardziej znanym przedstawicielem alkoholi jest etanol. Wzór strukturalny -C2H5OH.

Ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, ale także w produkcji farb, lakierów, kauczuku syntetycznego, paliw.

Dwuchromianu potasu zmienia zabarwienie z pomarańczowej na zieloną pod wpływem alkoholu etylowego.

Przedstawicielem alkoholi jest także gliceryna. Jest to bezbarwna, nietoksyczna, oleista ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Ma zastosowanie w przemyśle spożywczy, farmaceutycznym oraz jako składnik w produkcji dynamitu.

Innym przedstawicielem jest metanol. Należy pamiętać, że to silna trucizna. Wzór strukturalny- CH3OH.

Kwasy karboksylowe- ogólny wzór strukturalny: CnH2n+1COOH. Charakteryzujące się tym, że atom wodoru w łańcuchy węglowodorowym zastąpiony został grubą funkcyjną, w tym przypadku grupą karboksylową COOH. Reagują z metalami oraz wodorotlenkami, posiadają typowe cechy kwasów: dysocjują na jony H+. Są to bezbarwne ciecze o charakterystycznym nieprzyjemnym zapachu.

Przykłady:

-kwas mrówkowy (metylowy)- CH3OH; składnik jadu mrówkowego,  pszczelego, ale także jest obecny w pokrzywach.

- kwas octowy (etylowy)-  CH3COOH; stosowany w przemyśle spożywczym, jako ocet winny, spirytusowy, piwny. Ma zastosowanie w gospodarstwie domowym jako środek konserwujący, a także jako przyprawa.

Do wyższych kwasów karboksylowych zaliczamy:

-C13H33COOH- kwas oleinowy;

-C15H31COOH-kwas palmitynowy ;

-C17H35COOH-kwas stearynowy;

Ciałami stałymi są kwasy: palmitynowy i stearynowy. Nie rozpuszczają się w  wodzie, palą się żółtym kopcącym płomieniem. Używane są do wyrobu świec.

Kwas oleinowy jest cieczą. Charakterystyczne jest to, że posiada wiązanie podwójne (miedzy 9 i 10 atomem węgla), z tego względu jest nienasyconym kwasem karboksylowym.

Zastosowanie w przemyśle mają sole sodowe lub potasowe wyższych kwasów karboksylowych. Są to mydła. Sole potasowe są szare i maziste, natomiast sodowe są twarde i białe.

Estry- R1COOR2-ogólny wzór estrów; lotne ciecze o charakterystycznym miłym zapachu; odznaczające się małą rozpuszczalność w wodzie;  dobre rozpuszczalniki; związki chemiczne powstające  w wyniku reakcji estryfikacji:

Kwas karboksylowy + alkohol→ ester + woda.

Katalizatorem może być stężony kwas siarkowy.

Dzięki swoim walorom zapachowym są stosowane w produkcji dezodorantów, mydeł, perfum.