I Alkohole

1.Ogólny wzór:

CnH2n+1OH

2.Nazewnictwo:

Do nazwy węglowodoru dodajemy końcówkę -ol

3.Metody otrzymywania wybranych alkoholi:

a) alkohol etylowy:

- C2H4+H2O→C2H5OH

- C6H12O6→2C2H5OH+2CO2 fermentacja alkoholowa

b) alkohol metylowy:

- CO+2H2 → CH3OH - sucha destylacja drewna z gazu syntezowego

4.Właściwości chemiczne:

- ulegają reakcji spalania;

- odczyn obojętny;

- ścinają białka;

- C2H5OH + Al2O3→ C2H4 + H2O- redukcja do węglowodorów;

- 2CH3OH+2Na->2CH3ONa + H2O- tworzenie alkoholanów.

5.Właściwości fizyczne:

- stan ciekły;

- o charakterystycznym ostrym zapachu;

- bezbarwne

- bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, jednak rozpuszczalność maleje wraz ze wzrostem łańcucha węglowego.

6. Klasyfikacja alkoholi:

Alkohole dzielimy na:

- jednowodorotlenowe- z jedną grupą OH, np. CH3OH- alkohol etylenowy;

- wielowodorotlenowe- z wieloma grupami OH, np. C2H4(OH)2- glikol etylenowy ( gęsta, bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie, temperatura zamarzania równa -370C, trucizna, stosowana jako płyn do chłodnic) lub C3H5(OH)3- gliceryna (gęsta, bezbarwna ciecz o słodkim zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie).

II. Kwasy karboksylowe

1.Ogólny wzór:

CnH2n+1COOH

2.Nazewnictwo:

Do nazwy węglowodoru dodajemy końcówkę - owy

3.Właściwości chemiczne:

- ulegają reakcji spalania;

- wraz ze wzrostem łańcucha węglowego maleje reaktywność;

- reagując z metalami, tlenkami metali lub wodorotlenkami tworzą sole;

- ulegają dysocjacji.

4.Właściwości fizyczne:

- ciecz lub ciało stałe- w zależności od długości łańcucha węglowego;

- rozpuszczalność w wodzie maleje wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego.

5.Klasyfikacja kwasów:

- niższe kwasy karboksylowe (kwas octowy, mrówkowy)

- wyższe kwasy karboksylowe (kwas palmitynowy- C15H31COOH, kwas stearynowy- C17H35COOH, kwas oleinowy C17H33COOH).