Proces wyodrębnienia i oczyszczania morfiny z opium (metoda Junning’a i Corcoran’a)

5 g opium pocięto na małe kawałki i ekstrahowano pod chłodnicą zwrotną z 0,4 g wodorotlenku sodu w 25 ml metanolu w ciągu 1-2 h. Wyciąg metanolowy przesączono w celu usunięcia materiałów cząsteczkowych. Po dodaniu 1 g pomocniczo przesączonego wyciągu metanolowego, zawierającego 465-485 mg morfiny, usunięto metanol pod zmniejszonym ciśnieniem. Osad mieszano z 5,5 ml 1,0 N roztworu wodorotlenku sodu przez 10 min. w temp. 35ºC i dostosowano jego pH do około 11,5-11,9 przy użyciu 50%-owego kwasu octowego w wodzie. Wodny wyciąg przesączono a osad przemyto 5,5 ml 0,01 N roztworu wodorotlenku sodu. Połączony przesącz wodny mieszano przez 10 min. z 0,5 g octanu sodu i przesączono ponownie. Filtrat ekstrahowano dwukrotnie 5 ml toluenu i dostosowano jego pH do 9,1 przy użyciu 50%-owego kwasu octowego w wodzie. Mieszaninę pozostawiono na okres 6-10 h w temp. pokojowej w celu kompletnego wytracenia się morfiny a później przesączono. Osad przemyto wodą i suszono w temp. pokojowej. Osad ten zawierając 400-426 mg morfiny reprezentował 86-88% wolnej zasady w przeliczeniu na ilość morfiny w początkowym wyciągu metanolowym. Czystość morfiny uzyskana w wyniku zastosowania tej metody wynosiła 84-86% w przeliczeniu na jej masę wagową.

Literatura:

1. Opis patentowy USA izolacji i oczyszczania morfiny z opium metodą Junning’a i Corcoran’a

Synteza brązowej zasady heroiny (diacetylomorfiny) do palenia

Odważa się 0,1g sproszkowanej, bezwodnej wolnej zasady (soli) morfiny, umieszcza w kolbce stożkowej, dodaje 0,3g bezwodnika octowego, zamyka korkiem na szlif i miesza starannie zawartość kolby ruchem wirowym. Powstałą mieszaninę ogrzewa się na łaźni wodnej w ciągu 5-6 godz. w temp. 85ºC(1). Po tym czasie, zdejmuje się korek, ochładza powstałą mieszaninę diacetylomorfiny do temperatury pokojowej, przenosi do zlewki, wlewa 0,9 ml wody destylowanej i miesza. Powstały roztwór odbarwia się węglem odbarwiającym odsączając węgiel na sączku fałdowanym(2). Zlewkę z przesączem zawierającym rozpuszczoną diacetylomorfinę umieszcza się na ogrzewaczu elektrycznym i ogrzewa do wrzenia. Przygotowuje się roztwór 0,22g węglanu sodu w 1ml gorącej wody destylowanej i powoli dodaje do wrzącego przesączu zawierającego rozpuszczoną diacetylomorfinę do chwili całkowitego rozpuszczenia węglanu sodu. Wytrąconą wolną zasadę diacetylomorfiny zbiera się na bibule filtracyjnej i suszy. Z 0,1g wolnej zasady morfiny otrzymuje się około 0,1g wolnej zasady heroiny.

Uwagi:

(1) Niektóre źródła podają, iż przekształcenie morfiny w heroinę przy pomocy bezwodnika octowego (czynnik acetylujący) w proporcjach 1:3 zachodzi w ciągu 6 godz. w temp. 85ºC.

(2) Morfinę wyodrębnioną z opium metodą Junning’a i Corcoran’a nie potrzeba odbarwiać węglem odbarwiającym, chcąc otrzymać tzw. „brązowy cukier”.

Literatura:

1. Wytwarzanie heroiny napisane przez Samsona (DEA).

2. 4-Dimetyloaminopirydyna (4-Dimetylaminopirydyna) jako katalizator w syntezie heroiny - tabelka (Elsevier).

3. A.Vogel „Preparatoryka organiczna...” WNT 1984 r., Warszawa - synteza aspiryny