Nukleony to wspólna nazwa cząstek tworzących jądro atomu, czyli protonów i neutronów.

Nukleony są również barionami złożonymi tylko z kwarków górnych i dolnych.

Stany wzbudzone protonu i neutronu o izospinie 1/2 oznacza się zwykle wspólnym symbolem N lub N*.

Wzory na obliczenie masy:

  • protonu:

 mp=1,007276u=1,672623 ⋅10-27 kg

  • neutronu:

 mn=1,0086649u=1,674929 ⋅10-27 kg