Ze względu na skład chemiczny substancje dzielimy na :

1. SUBSTANCJE  PROSTE - tzw. pierwiastki chemiczne; w nich wyróżniamy:

a) metale

b) niemetale

2. SUBSTANCJE ZŁOŻONE -  tzw. związki chemiczne.

 

Pierwiastki chemiczne to substancje proste których nie można rozłożyć na prostsze.

a) do metali zaliczamy np. :

- K (potas)

- V (wanad)

- Ta (tantal)

- Ra (rad)

- Ti (tytan)

b) do niemetali zaliczamy np. :

- He (hel)

- Ne (neon)

- Ar (argon).

 

Związki chemiczne to substancje złożone z conajmniej dwóch pierwiastków trwale ze sobą połączonych np. :

- chlorek sodu (NaCl) 

- dwutlenekwęgla  (CO2).