Temat: Elektrony w atomach , budowa atomu

Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów .  Należy pamiętać także o powłokach elektronowych. W chemii za powłokę elektronową wokół danego atomu uważa się zbiór orbitali atomowych mających tę samą główną liczbę kwantową n. Kolejnym wartościom n przypisane są kolejne powłoki: K, L, M, N, O, P i Q.

Tak wygląda budowa atomu

Jak widzimy zawiera dodatnie protony obojętne elektrycznie neutrony i ujemne elektrony.

Aby obliczyć liczby które znajdują się obok powłok elektronowych korzystamy ze wzoru

2*n^2

n- to liczba powłoki np. 1 , 2 ,3 ,4

Przykład skąd wzięła się liczba 2e-

2*1^ =2*1=2

Kolejne

2*2^2 =2*4=8

Powłoki elektronowe na dole podpisujemy literami zaczynając od K

Czyli powinno być K L M N O P Q

Na górze podpisujemy liczbami 1 ,2,3,4,5,6,7

Czyli powłoka N będzie miała

2*4^ = 2*16=32

Liczba 32 oznacza ile najwięcej może być elektronów na powłoce N

Zadanie

Narysuj uproszczony model atomu węgla (C)

Aby zacząć to zadanie musimy napisać symbol danego pierwiastka w tym przypadku jest to węgiel czyli symbol C do tego musimy podać masę atomową oraz liczbę atomową obie te wartości odczytujemy z układu okresowego

A więc masa węgla wynosi 12 a liczba atomowa wynosi 6

Teraz przystępujemy do rysowania modelu.

Nasz model atomu węgla będzie składał się z dwóch powłok elektronowych ponieważ liczba powłok elektronowych równa jest numerowi okresu węgiel znajduje się w drugim okresie dlatego jego liczba powłok elektronowych wynosi dwa.

Zadanie

Dla atomu potasu podaj liczbę protonów elektronów neutronów oraz zapisz jego konfigurację elektronową (zachęcam do samodzielnego rozwiązania)

Podpowiedz

Aby obliczyć liczbę neutronów musimy liczbę masową odjąć od liczby atomowej w naszym przypadku potas ma :

Liczba elektronów =19

Liczba protonów=19

Liczba neutronów20

Liczba elektronów i liczba protonów równa jest masie atomowej. Natomiast aby obliczyć masę neutronów musimy masę atomową odjąć od liczby atomowej w tym przypadku będzie to 39-19 = 20

Liczba powłok elektronowych będzie wynosiła 4 ponieważ potas znajduję się w czwartym okresie

I będzie to wyglądało tak

K=2

L=8

M=8

N=1

Na ostatniej powłoce znajduję się tak zwany elektron walencyjny

Na pierwszych dwóch powłokach dajemy maksymalne wartości potem dobieramy odpowiednią a na ostatniej zazwyczaj dajemy 1 aby sprawdzić czy się zgadza dodajemy liczby które przypisaliśmy do powłok czyli 2+8+8+1= 19 a więc zgadza się

Zadania związane z rysowaniem modelu atomu wymagają starannego przećwiczenia powyższe przykłady należy przeanalizować i porobić samemu z innymi pierwiastkami sprawdzenie na pewno będzie w Internecie.

Zadanie

Podaj nazwy pierwiastków o następujących konfiguracjach

K2 L8 M2

Aby wykonać to zadanie musimy dodać wszystkie liczby 2+8+2=12

Szukamy w układzie okresowym pierwiastka z liczbą atomową 12 jest to magnez Mg grupa 2 okres 3