Hydraty

Hydraty są związkami chemicznymi, które zawierają w sobie wodę w postaci oddzielnych cząsteczek wodoru i grupy hydroksylowej. Związek taki otrzymuje się na skutek addycji wody, w chemii organicznej. Natomiast w chemii nieorganicznej hydraty są związkami, które zawierają cząsteczki wody trwale połączone wiązaniami wodorowymi. Są więc często wytwarzane przez sole nieorganiczne.

Można też powiedzieć, że hydraty to po prostu sole, które w stanie stałym mają wbudowane cząsteczki wody w swoją sieć krystaliczną.

Hydraty w większości przypadków dobrze rozpuszczają się w wodzie, ale istnieją wyjątki od tej reguły. Takim wyjątkiem jest np. gips (uwodniony siarczan wapnia).

Przykładowe hydraty związków organicznych to m.in.:

- wodzian chloralu

- wodzian metanu

Hydraty związków nieorganicznych to tzw. sole uwodnione. Są to np.

- chlorek kobaltu (II)

- siarczan miedzi

- węglan sodu