Wydalanie jest jednym z wielu ważnych procesów fizjologicznych zachodzącym w każdym żywym organizmie. Celem wydalanie jest usunięcie z organizmów związków zbędnych lub szkodliwych , będących produktami przemiany materii. Do typowych produktów ubocznych metabolizmu należą związki azotu. Powstają one w organizmie w czasie rozpadu białek oraz kwasów nukleinowych. Każdy rodzaj związków organicznych dostarczanych do organizmu poddany procesom metabolicznym jest źródłem produktów ubocznych, które musza być wydalone z organizmu. Produktem rozpadu węglowodanów jest woda i dwutlenek węgla, identyczne produkty powstają w czasie rozkładu tłuszczów. W czasie degradacji kwasów nukleinowych i białek powstają takie związki azotowe jak: kwas moczowy, amoniak i mocznik.

Ze względu na rodzaj związku azotowego wydzielanego wraz z moczem, zwierzęta podzielono na:

  • amonioteliczne, czyli zwierzęta wydalające amoniak. Amoniak jest związkiem o dużej toksyczności, dobrze rozpuszczającym się w wodzie. Amoniak wydalany jest przez zwierzęta , które mogą wydalać wraz z moczem duże ilości wody, np. ryby.
  • urykoteliczne, czyli zwierzęta wydalające kwas moczowy. Kwas moczowy charakteryzuje się niską toksycznością w związku z tym może być wydalany w postaci mocno skondensowanego moczu. Mocz w postaci kryształków produkują zwierzęta o oszczędnej gospodarce wodnej, m.in. ptaki, gadypłucodyszne ślimaki
  • ureoteliczne , czyli zwierzęta wydalające mocznik. Toksyczność mocznika jest pośrednia między toksycznością amoniaku i kwasu moczowego. Zwierzęta ureoteliczne produkują mocz rozcieńczony, lecz w mniejszym stopniu niż zwierzęta amonioteliczne. Mocznik powstaje w czasie rozpadu aminokwasów w komórkach wątroby. Do zwierząt ureotelicznych należą ssaki , a wśród nich także człowiek.