Kręgowce: 

 • Ryby
 • Płazy
 • Gady
 • Ptaki
 • Ssaki

Bezkręgowce:

 • Parzydełkowce
 • Płaźnice
 • Nicienie
 • Pierścienice
 • Stawonogi
 • Mięczaki