1. CZĄSTECZKOWA BUDOWA CIAŁ

Wszystkie sustancje są zbudowane z cząsteczek bądź atomów. 

Wielkość tych cząsteczek mierzona jest w nanometrach (1nm)

Dyfuzja - jest to zjawisko samorzutnego mieszania się ze sobą różnych substancji stykających się ze sobą. To zjawisko świadczy o tym, że cząsteczki są w bezustannym ruchu. Dyfuzja najszybciej zachodzi w gazach, wolniej w cieczach a najwolniej w ciałach stałych. 

Skala Kelvina ( skala bezwzględna ) : jest skalą termometryczną absolutną, tzn. zero w tej skali oznacza najniższą teoretycznie możliwą temperaturę, jaką może mieć ciało. Jest to temperatura, w której (według fizyki klasycznej) ustały wszelkie drgania cząsteczek. Temperatury tej nie da się jednak osiągnąć.

Różnica między skalą Kelvina a Celsjusza wynosi 273°

Siły międzycząsteczkowe                                                                                                                                                   Są to siły wzajemnego przyciągania się. Są jednak obecne tylko przy niewielkich odległościach. 

Siły spójności - to siły międzycząsteczkowe, które działają pomiędzy cząsteczkami tego samego rodzaju. One nadają kroplom kulisty kształt. 

Siły przylegania - działają między cząsteczkami różnych ciał. Przykładem jest wygląd włosów po umyciu. 

Napięcie powierzchniowe - to przyciągające się cząsteczki tworzące błonę, zdolną utrzymać stalową żyletkę. Jeżeli obok żyletki naniesiemy trochę proszku do prania lub płynu do naczyń, żyletka opadnie, bo tego typu detergenty zmniejszają znacznie to napięcie.               

Menisk wklęsły - powoduje zakrzywianie powierzchni wody przy ściankach, powstaje w wyniku zjawiska włoskowatości

Menisk wypukły - ten z kolei uwypukla powierzchnię wody

Ciała stałe: 

-trudno jest zmienić ich objętość i kształt- mogą one być sprężyste, kruche i plastyczne- moze zmienić sie ich stan skupienia pod wpływem wysokiej temperatury- niektóre przewodzą prąd i ciepło (np:metale)- niektóre nie przewodzą prądu i ciepła (np:niemetale)                                                                                              

Ciecze:

- nie maja własnego kształtu- są nieściśliwe- mają swoją objętość - przewodzą ciepło na zasadzie konwekcji

Gazy:

- nie posiadają kształtu- są mało ściśliwe- mają swoją objętość- nie przewodzą prądu - przewodzą ciepło na zasadzie konwekcji