1. Wyjaśnij, czym jest narząd?

Narządem określamy zespół tkanek, wzajemnie ze sobą oddziałujących i przystosowanych do spełniania określonej funkcji w organizmie.

2. Co oznacza pojęcie układ narządów?

Układem narządów nazywamy zespół narządów, wchodzących we wzajemne interakcje i spełniających określone zadania w organizmie.

3. Wyjaśnij, co oznacza termin homeostaza?

Mianem homeostazy określa się stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu - takie warunki, w których bez przeszkód mogą zachodzić wszystkie właściwe danemu organizmowi reakcje metaboliczne.

4. Wyjaśnij, czym różni się termin narząd od pojęcia układ narządów.

Narząd jest terminem znacznie węższym i odnosi się jedynie do zespołu współdziałających tkanek spełniających przypisaną im funkcję. Na układ narządów składa się kilka narządów, z których każdy spełnia określoną funkcję, natomiast wszystkie narządy wchodzące w skład określonego układu są odpowiedzialne za realizację określonego procesu życiowego np. oddychania, trawienia.

5. Wymień układy narządów i składające się na nie narządy znajdujące się w organizmie człowieka.

 1. układ pokarmowy: przełyk, żołądek, jelita, odbyt, wątroba, trzustka;
 2. układ oddechowy: narządy biorące udział w transporcie powietrza: jama nosowa, krtań tchawica, oskrzela; narząd wymiany gazowej - płuca,
 3. układ krwionośny: serce,
 4. układ hormonalny: gruczoły dokrewne: szyszynka, przysadka mózgowa, tarczyca, przytarczyce, grasica, trzustka, nadnercza, jądra, jajniki
 5. układ wydalniczy: nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa,
 6. układ nerwowy: mózg rdzeń kręgowy, nerwy mózgowe i rdzeniowe; narządy zmysłów: oko, ucho, kubki smakowe, receptory węchu,
 7. układ powłokowy: skóra
 8. układ rozrodczy: żeński - jajniki, jajowody, macica, pochwa, wargi sromowe większe i mniejsze, łechtaczka, gruczoły przedsionkowe; męski - jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, przewody wytryskowe, gruczoł krokowy, gruczoł opuszkowo-cewkowy, pręcie, moszna;
 9. układ ruchowy: mięśnie, kości.

6. Omów, w jaki sposób dokonuje się integracja i koordynacja funkcji w organizmie człowieka.

Każda z informacji docierających do ośrodków analitycznych musi być odpowiednio zarejestrowana. Koordynacja funkcjonowania milionów komórek budujących ciało ludzkie musi zachodzić sprawnie i szybko. Jest to możliwe dzięki współdziałaniu układu nerwowego, hormonalnego i immunologicznego. Całość współzależności zachodzących pomiędzy tymi trzema układami określa się mianem sieci neuro-immuno-endokrynowej. Przekazywanie informacji ze strony układu nerwowego odbywa się za pomocą przekaźników chemicznych stymulowanych impulsami elektrycznymi. Pozostałe układy również wydzielają właściwe sobie związki modulatorowe. Ogólnie rzecz biorąc zjawisko polegające na przekazywaniu informacji z jednej komórki do innej za pomocą związków chemicznych nazywamy sekrecją. Drogi, za pomocą których owe związki się przemieszczają nazywane są kanałami informacji. Z fizjologicznego punktu widzenia rolę kanału informacji może spełniać połączenie między dwiema komórkami, włókno nerwowe, czy naczynie krwionośne, w którym płynie krew niosąca określone hormony i dostarczająca je do tkanek docelowych.

7. Jakie funkcje biochemiczne oraz fizjologiczne pełnią poszczególne układy narządów.

 • układ pokarmowy: umożliwia rozdrabnianie pokarmów, ich trawienie, wchłanianie niezbędnych składników pokarmowych i wydalanie niestrawionych resztek pokarmowych,
 • układ oddechowy: zaopatruje organizm w tlen oraz pozwala na usunięcie z niego dwutlenku węgla,
 • układ krwionośny: dostarcza do komórek składniki odżywcze, tlen, odbiera od nich szkodliwe metabolity i dwutlenek węgla, stanowi jedno z ogniw scalających ustrój, transportuje hormony, wyrównuje temperaturę w całym ustroju,
 • układ rozrodczy: umożliwia realizację jednej z podstawowych funkcji realizowanej przez organizmy żywe, czyli rozmnażania, warunkuje zachowanie ciągłości gatunku,
 • układ wydalniczy - pozwala na wydalenie z organizmu szkodliwych metabolitów i nadmiaru wody, odpowiada za zachowanie równowagi wodno-mineralnej w organizmie.