Dla oka ludzkiego najzdrowsza jest praca przy świetle dziennym, jasnym i rozproszonym. Jednak zbyt silny słoneczny blask, np. odbity przez śnieg, przez książkę czytaną w słońcu, może oślepić siatkówkę, a także powodować obrzęki spojówek oraz łzawienie oka. Jest wskazane, aby w wymienionych przypadkach stosować okulary zaciemniające. Oczy męczy też światło migające (często stosowane w dyskotekach). Wywołuje ono także bóle głowy oraz zmniejsza ostrość widzenia.

Dla wzroku niezwykle szkodliwe jest pisanie i czytanie podczas zapadania zmroku. Z powodu niedoświetlenia oko zmuszone jest do dużego wysiłku, szczególnie narażony jest mięsień rzęskowy odpowiedzialny za akomodację. Jego nadmierna eksploatacja prowadzi z czasem do krótkowzroczności.

W czasie pracy, która zagraża gałki oczne na uszkodzenia należy używać osłon ochronnych lub okularów.

W młodości wzrok męczy się szczególnie szybko, jest też wtedy bardziej podatny na uszkodzenia.

Najczęstsze wady wzroku to: krótkowzroczność, dalekowzroczność, daltonizm Daltonizm niedowidzenie barw czerwonej i zielonej lub ślepota na te barwy. Schorzenie związane z niedoborem barwników wzrokowych, wywołane: 1. chorobami lub urazami narządów wzroku, 2. recesywnymi ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i astygmatyzm. Poza daltonizmem wady te można leczyć przy pomocy okularów korekcyjnych.

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ

Krótkowzroczność to wada powstająca w skutek dysproporcji pomiędzy mocą układu optycznego ludzkiego oka, a długością gałki ocznej. W krótkowzroczności układ optyczny ma za dużą moc lub oko jest zbyt długie, co prowadzi do powstawania zamazanego obrazu przedmiotów znajdujących się w dali. Przedmioty znajdujące się blisko są przez osobę krótkowzroczna widziane wyraźnie. Aby poprawić ostrość widzenia krótkowidza stosowane są rozpraszające soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne. Ich moc optyczna podawana jest w dioptriach przy dodaniu znaku minus (np. - 5 dioptrii).

Krótkowzroczność mierzy się w skali trójstopniowej. Istnieje krótkowzroczność:

  • mała - do - 3dpt.
  • średnia - < niż - 6dpt.
  • wysoka - > niż - 6dpt.

Przy krótkowzroczności wysokiej na późniejszym etapie okresu życia występować mogą chorobowe zmiany w ciele szklistym, twardówce, siatkówce oka i naczyniówce (odwarstwienie siatkówki, wylewy krwi itp.). Krótkowzroczność najczęściej rozwija się w czasie dojrzewania płciowego.

DALEKOWZROCZNOŚĆ

Dalekowzroczność to wada powstająca na skutek występowania dysproporcji pomiędzy mocą układu optycznego narządu wzroku, a długością gałki ocznej. W dalekowzroczności moc układu optycznego jest za mała albo oko jest zbyt krótkie, co powoduje, że powstający obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich przedmiotów znajdujących się daleko i blisko jest zamazany. Dzięki możliwości akomodacji (dodania mocy) układu optycznego oka osoba z nadwzrocznością zazwyczaj widzi wyraźnie przedmioty znajdujące się daleko, a najwięcej dolegliwości odczuwa patrząc z bliska. Z wiekiem nadwzroczność rośnie (pojawia się tzw. starczowzroczność, prezbiopia) wskutek tego, że aparat nastawczy oka ulega postępującemu osłabieniu na skutek zmniejszania się elastyczności soczewki i poprawność działania mięśnia rzęskowego. W celu poprawienia ostrości widzenia u osoby daleko widzącej stosuje się skupiające soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne. Moc optyczna stosowanych soczewek jest podawana w dioptriach ze znakiem plus (np. + 5 dioptrii). Jeśli wada ta u ludzi młodych nie jest korygowana, prowadzić może do powstawania tzw. zeza akomodacyjnego.

NIEZBORNOŚĆ ROGÓWKOWA (ASTYGMATYZM)

Prawidłowo zbudowane oko człowieka umożliwia otrzymywanie na siatkówce ostrego obrazu obserwowanego przedmiotu. Dzieje się tak dzięki specyficznej budowie oka, zapewniającej skupianie się w jednym ognisku wszystkich wpadających do wnętrza oka promieni świetlnych. Astygmatyzm Astygmatyzm zaburzenia w prawidłowym widzeniu spowodowane krzywizną rogówki, niejednakową w różnych osiach. Dlatego też promienie świetlne są załamywane w różnym stopniu i jedne części widzianego ... Czytaj dalej Słownik biologiczny to wada w której dochodzi do zniekształcenia widzenia na skutek niesymetryczności rogówki oka. Gdy promień krzywizny rogówkowej w pionowej płaszczyźnie jest różny od promienia w poziomej płaszczyźnie, to światło które pada na różne jej części w różnym stopniu ulega załamaniu. Prowadzi to do sytuacji, w której pacjent widzi obraz nieostry. Gdy pacjent widzi znak krzyżyka, to postrzega jako ostre tylko jedno z jego ramion - poziome lub pionowe. Ten  rodzaj Rodzaj jednostka systematyczna - jedna z kategorii w systemie klasyfikacji roślin i zwierząt, wyższa od gatunku, a niższa od rodziny, np. rodzaj szczur obejmuje gatunki: szczur śniady, szczur ... Czytaj dalej Słownik biologiczny astygmatyzmu zwany jest regularnym. Oko widzące w ten sposób ma dwie ogniskowe. W celu skorygowania takiej wady stosowane są okulary o soczewkach cylindrycznych. Oko ludzkie zwykle ma tzw. fizjologiczną niezborność o wartości nie przekraczającej 0,5 D. Nie wymaga ona korekcji. Pojawiające się urazy oka często są przyczyną powstawania nierówności na powierzchni rogówki. Powoduje to astygmatyzm nieregularny, który cechuje się większą niż w regularnym ilością ogniskowych. Do skorygowania takiej wady konieczne jest stosowanie soczewek kontaktowych lub żeli okulistycznych, które wyrównują powierzchnię rogówki.