Wśród tkanek wyróżniamy tkanki twórcze i stałe.

TKANKI TWÓRCZE

Dają początek wszystkim tkankom roślinnym i budują zawiązek rośliny. Ich komórki dzielą się stale, rytmicznie i mitotycznie. Występują przeważnie w szczytach łodygi i korzenia. W skutek podziałów komórek twórczych powstają pochodne, które zmieniają swoją strukturę w procesie różnicowania i nie maja zdolności do dalszych przekształceń. Są to tzw. tkanki stałe.

TKANKI STAŁE

Do tkanek stałych zaliczamy: tkankę okrywającą, miękiszową, wzmacniającą i przewodzącą .

Tkanka okrywająca

Tkanka okrywająca izoluje i równocześnie łączy roślinę ze środowiskiem zewnętrznym. Pierwotną tkanką okrywającą jest skórka. Komórki tej warstwy granicznej są żywe, pozbawione chloroplastów i ściśle do siebie przylegające. Ich ściany komórkowe niekiedy wysycone są kutyną, substancją o charakterze tłuszczowym, która izolując roślinę nie przepuszcza między innymi wody. Na zewnętrzną powierzchnię ścian może nakładać się również kutyna i wosk tworząc specjalną warstwę - kutykulę. Słabo przepuszcza ona wodę i powietrze, tworzy również barierę dla pasożytów. Należy jednak zaznaczyć, iż kutyna i kutykula występują jedynie w komórkach skórki części nadziemnej roślin lądowych. Skórka korzenia odpowiada za pobieranie wody i soli mineralnych.

Tkanka miękiszowa

Komórki miękiszowe są najczęściej żywe, posiadają cienkie ściany komórkowe i są dość silnie zwakuolizowane. Przystosowane są do pełnienia różnych funkcji między innymi asymilacyjnych. Stąd wyróżniamy miękisz asymilacyjny, którego komórki zawierają liczne chloroplasty. W związku z tym procesy fotosyntezy przebiegają tu najintensywniej. Różny kształt komórek tej tkanki stanowi podział na miękisz palisadowy lub gąbczasty występujący w nadziemnych częściach rośliny, łodydze czy liściach.

W organach podziemnych rośliny lub głębszych warstwach łodygi komórki miękiszowe pozbawione chloroplastów pełnią głównie funkcje spichrzowe. Magazynowane są tu głównie substancje odżywcze i woda.

Inną odmianą tkanki miękiszowej jest miękisz zasadniczy wypełniający przestrzenie pomiędzy innymi tkankami w różnych organach.

Miękisz powietrzny pełni funkcje tkanki przewietrzającej. Charakterystyczny dla niej silny rozwój przestworów międzykomórkowych tworzy system kanałów, który dla zanurzonych roślin lub ich części umożliwia wymianę gazową.

Komórki tkanki miękiszowej należącej do tkanek stałych utrzymują zdolność do podziałów.

Tkanka wzmacniająca

Nadaje kształt i elastyczność roślinie. Wśród tkanek wzmacniających wyróżniamy kolenchymę, czyli zwarcicę zawierającą komórki żywe o grubych ścianach celulozowych, które sprawiają, iż roślina jest elastyczna. Dzięki obecności chloroplastów mogą one także pełnić funkcje asymilacyjne. Innym rodzajem tkanki wzmacniającej jest sklerenchymatwardzica o komórkach martwych, których ściany inkrustowane są ligniną. Mocno zgrubiałe i silnie zdrewniałe ściany wtórne usztywniają i wzmacniają tkankę.

Tkanka przewodząca

Główną funkcją tej tkanki jest przewodzenie wody z podziemnych części rośliny do liści oraz asymilatów z liści do łodygi i korzeni. Do tkanki przewodzącej zaliczamy drewno i łyko.

Drewno, inaczej ksylem rozprowadza po całej roślinie substancje odżywcze pobrane przez korzenie z gleby.

Łyko - floem transportuje organiczne substancje pokarmowe, głównie drobnocząsteczkowe cukry z miejsc ich powstawania (m. in. liście) do innych organów rośliny, głównie poprzez zespoły komórek, zwanych rurkami sitowymi. W przeciwieństwie do drewna przewodzenie to wymaga nakładu energii.