Dąb Bolesław

To najstarszy polski dąb, mający 800 lat. Rośnie w pobliżu Bagicza koło Kołobrzegu. Obwód jego pnia na wysokości 1,3 m wynosi 6,91 m. Wysokość drzewa to 32 m. Średnica jego korony to 1,3 m. Został ochrzczony imieniem Bolesław 19 sierpnia 2000 r. Upamiętniono w ten sposób króla Bolesława Chrobrego, za którego przyczyną powstało w 1000 r. biskupstwo w Kołobrzegu.

Dąb Chrobry

Rośnie w Borach Dolnośląskich w okolicy Piotrowic. Za pomnik przyrody został uznany 24 marca 1967. Był chroniony już przed II wojną światową. Jego wiek to ok. 760 lat (co znaczy, że wykiełkował około 1250 r.). Chrobry ma silnie rozwiniętą koronę i grube konary przechodzące w gałęzie o bujnym ulistnieniu. Pień i niektóre konary są w środku puste. Rozpiętość jego korony wynosi ok. 16 m, wysokość 28 m, a obwód pnia 9,92 m. Jest to także trzeci dąb pod względem objętości drewna znajdujący się w środkowej Europie.

Dąb Bażyńskiego

Rośnie w Kadynach, tuż przy drodze z Elbląga do Tolkmicka. Jest największym i najstarszym dębem na Warmii i Mazurach. Ma około 700 lat i nosi imię Jana Bażyńskiego, rycerza i polityka, dzięki któremu znaczne obszary Prus zostały przyłączone do Korony. Przeszło sto lat temu dąb ten zwany był 1000-letnim Dębem Niemiec. Już wtedy posiadał ogromną dziuplę. Podobno we wnętrzu dębu mieściło się 11 żołnierzy. Gdy w 1898 r. właścicielem Kadyn został ostatni cesarz niemiecki, drzewo nazwano „dębem królewskim”. Na zlecenie cesarza Wilhelma II postawiono przy nim stróżówkę, w której umundurowany strażnik stale czuwał nad bezpieczeństwem dębu. W pierwszej połowie XX wieku wypoczywało pod nim towarzystwo z najwyższych sfer. Dąb ma głębokie dziuple, jest bardzo spróchniały, a pień posiada poważne ubytki. To wszystko to nie tylko skutek wieku, ale również zatrucia atmosfery, spadku poziomu wód gruntowych, a w efekcie obumierania systemu korzeniowego. Nie pomogła również dębowi wieloletnia, betonowa plomba, którą dopiero 15 lat temu wyjęto; rozwijało się pod nią zagrzybienie pnia od wewnątrz. Obecnie poddaje się to drzewo sporadycznym zabiegom konserwacyjnym, takim jak przycinanie gałęzi, czyszczenie i smarowanie pnia preparatem przeciwgrzybowym.

Dąb Świętopełk

Rośnie w Krępkowicach i ma 700 lat. Świętopełk jest olbrzymim drzewem w dobrej kondycji zdrowotnej. Dąb nazwano imieniem księcia pomorskiego, który najprawdopodobniej władał tymi terenami w czasach, gdy wielkie drzewo rozpoczynało swój żywot. Świętopełk był najstarszym synem Mściwoja I, a tytuł książęcy otrzymał w 1227 r.

Dąb Bartek

Rośnie w Zagnańsku, kilkanaście kilometrów od Kielc. Ma 645 - 670 lat. Opis Bartka z 1829 r. podaje, że dąb miał 14 konarów głównych, teraz ma ich 8. Tradycja mówi, że na konarach dębu zostało powieszonych dwóch powstańców z 1863 r. Na dębie umieszczono dwa żeliwne odlewy Chrystusa Ukrzyżowanego. Na jednym data 1853 może być rokiem epidemii zakaźnej choroby cholery. Drugi odlew ma przypominać o ofiarach i cierpieniach, jakie Polacy ponosili podczas walki o niepodległość w czasie niewoli. W roku 1906 dąb przeżył pożar, jednak płomienie niesione wiatrem uszkodziły go od wschodu. Po pożarze od strony wschodniej na pniu Bartka powstała martwica boczna. Powstałą z czasem dziuplę, wypełniono w 1920 r. plombą cementową, którą usunięto w 1978 r., zabezpieczając wnętrze środkami grzybobójczymi i bakteriobójczymi, uszczelniając szczeliny przed wodą. Całość tak zabezpieczonej dziupli nakryto deskami i korą z innych dębów. Z drzew najwięcej uderzeń pioruna otrzymują dęby. Nie oszczędzały także Bartka. Tracił też konary w czasie silnych wiatrów i burz. Uderzenie pioruna w 1991 roku zerwało z jego pnia dwa pasy kory i spowodowało zapalenie drewnianej plomby. Według jednej z legend Jan III Sobieski i Marysieńka ukryli w Dębie Bartku skarby. Obecnie drzewo mierzy 30 metrów wysokości, obwód pnia wynosi na wysokości 1,30 m – 9,85 m, a przy ziemi 13,4 m.

Dąb Poganin

Rośnie we wsi Węglówka koło Krosna i mierzy 891 cm obwodu i 20 metrów wysokości. Jego wiek określa się na około 650 lat. Jest największym drzewem na Podkarpaciu. Dąb rośnie tuż przy cerkwi grekokatolickiej z 1898 r., będącej obecnie kościołem rzymskokatolickim.

Dąb Wojsław

Rośnie w Mikorowie (woj. pomorskie). Ma 641 lat. Obwód jego pnia wynosi 710 cm, a wysokość około 25 m. Jest okazem zdrowia, mimo że już kilka razy w drzewo uderzył piorun. Dąb zajął trzecie miejsce w 2013 r. w organizowanym przez klub Gaja ogólnopolskim konkursie „Drzewo Roku”.

Dąb Warcisław

Rośnie w pobliżu Bagicza, koło Kołobrzegu. Ma 640 lat. Obwód jego pnia na wysokości 1,3 m wynosi 6,18 m, a wysokość drzewa - 30 m. Drzewo jest w znacznym stopniu puste w środku. Nazwa „Warcisław” została nadana w 2000 r., dla uczczenia osoby księcia zachodniopomorskiego Warcisława III.

Dąb Bartuś

Rośnie w Swornychgaciach (na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”). Ma około 600 lat, wysokość 25 m i obwód 6,7 m.

Dąb Bolko

Rośnie w Hniszowie i ma 500 lat. Ma 23 m wysokości, a jego obwód wynosi 8,92 m, przy czym rozpiętość korony to ponad 32 m. W sierpniu 2009 r. jeden z dolnych konarów złamał się. Miał on 155 cm obwodu i 12 metrów długości i 247 lat. Od 30 lat był uszkodzony, od 22 atakowany przez pasożytniczy grzyb.