Bakterie Bakterie organizmy jednokomórkowe niekiedy tworzące układy zbudowane z kilku luźno ze sobą związanych komórek. Zaliczane są do królestwa Monera. Wielkość bakterii wynosi od 0,2 do kilkudziesięciu ... Czytaj dalej Słownik biologiczny w życiu człowieka pełnią funkcje zarówno pozytywne jak i negatywne.

Bardzo niebezpieczna dla człowieka oraz roślin i zwierząt są bakterie chorobotwórcze. Mimo że człowiek próbuje od dawna z nimi walczyć przy pomocy szczepień ochronnych, odpowiedniego leczenia antybiotykami, przez stosowanie środków dezynfekujących a także odpowiednią higienę to walka z nimi jest bardzo trudna. Bakterie chorobotwórcze wywołują u człowieka takie choroby jak:

 • Gruźlica - jest to  choroba Choroba występuje wtedy, gdy bodźce zewnętrzne są zbyt silne lub działają zbyt długo, przy równoczesnym zmniejszaniu się zdolności przystosowania organizmu.
  Czytaj dalej Słownik biologiczny
  zakaźna ludzi i zwierząt, spowodowana jest przez bakterie należące do gatunku Mycobacterium tuberculosis - prątek gruźlicy
 • Cholera Cholera choroba bakteryjna wywoływana przez przecinkowca cholery (Vibrio cholerae). Jest groźną chorobą o dużej zakaźności. Prowadzi do szybkiego i niebezpiecznego dla organizmu odwodnienia. Przenosi ... Czytaj dalej Słownik biologiczny - jest to choroba zakaźna przewodu pokarmowego wywoływana przez bakterie spiralne z gatunku Vibrio cholerae - przecinkowiec cholery
 • Dżuma - inaczej czarna śmierć, mór, morowa zaraza spowodowana przez bakterie gramujemne z gatunku Yersinia pestis - pałeczka dżumy
 • Kiła - jest to przewlekła choroba zakaźna wywołana przez krętki blade Treponema pallidum
 • Rzeżączka - jest to choroba zakaźna przenoszona drogą płciową przez dwoinkę rzeżączki Neisseria gonorrhoeae
 • Tyfus - inaczej dur brzuszny, jest to ostra choroba zakaźna powodowana przez bakterie z gatunku Salmonella Salmonella rodzaj bakterii zwanych pałeczkami durowymi, obejmujący Gram-ujemne bakterie nie wytwarzające otoczek (głównie S. typhimurium, S. typhi, S. paratyphi). Bakterie S. występują w przewodzie ... Czytaj dalej Słownik biologiczny typhi - pałeczki duru
 • Szkarlatyna - inaczej płonica, jest chorobą zakaźną przenoszona drogą kropelkową przez paciorkowce Paciorkowce duża grupa bakterii tworząca rodzaj Streptococcus. Należą do niej komórki Gram-dodatnie o kształtach kulistych lub owalnych, nieurzęsione i nieruchliwe, rosnące w warunkach tlenowych lub ... Czytaj dalej Słownik biologiczny z grupy A
 • Dyfteryt Dyfteryt błonica.
  Czytaj dalej Słownik biologiczny
  - jest to ostra choroba zakaźna występująca głównie dzieci, wywołana przez bakterię Corynebacterium diphtheriae- maczugowca błonicy

Najczęstszymi chorobami bakteryjnymi u roślin jest:

 • Więdnięcie spowodowane zaczopowaniem naczyń przez bakterie,
 • Narośla, które powstają na skutek działania bakterii na zewnętrzne warstwy tkanek
 • Schorzenia ustrojowe spowodowane porażeniem tkanek
 • Zgnilizny, nekrozy i plamistości powstające na skutek niszczenia przez bakterie tkanki miękiszowej

Innym negatywnym działaniem bakterii są powodowane przez nie procesy rozkładu (gnicia), które przyczyniają się do powstania wielu strat. Odnosi się to, zarówno do produktów żywnościowych jak i wielu materiałów i artykułów przemysłowych takich jak drewno, papier czy włókno. Aby te produkty dłużej zachowały się w stanie zdolnym do użytku stosuje się specjalne zabiegi np. mrożenie (owoce, warzywa), suszenie, pasteryzacja Pasteryzacja metoda sterylizacji (wyjaławiania) polegająca na jednorazowym podgrzaniu płynu do temperatury 60-80°C i natychmiastowym jego ochłodzeniu. W czasie p. giną formy wegetatywne bakterii i ... Czytaj dalej Słownik biologiczny żywności (mleko, przetwory), impregnacja drewna, papieru czy włókien.

Z drugiej strony bakterie pełnią wiele pozytywnych funkcji, które są wykorzystywane w gospodarce człowieka. Taką pozytywną funkcję pełnia bakterie fermentacyjne, które wykorzystuje się do:

 • Wyrobu kiszonek poprawiających smak Smak zmysł odbierający bodźce chemiczne. Jest wrażliwy na substancje rozpuszczone w wodzie. U kręgowców smak jest odbierany głównie w jamie gębowej przez komórki nabłonkowo--zmysłowe ... Czytaj dalej Słownik biologiczny i przedłużających trwałość np. kapusty, ogórków
 • Pasz
 • Do produkcji octu, alkoholu, kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego
 • W przemyśle serowarskim i mleczarskim do produkcji np. serów, jogurtów
 • W procesie moczenia lnu i konopi
 • Do produkcji niektórych witamin np. B12 i C
 • Do produkcji antybiotyków np. streptomycyny

Bakterie biorą udział w procesach glebotwórczych, co ma duże znaczenie z gospodarczego punktu widzenia.

Duże znaczenie mają też bakterie symbiotyczne występujące w komórkach roślin motylkowych. Rośliny te otrzymują dzięki bateriom dużą ilość związków bogatych w azot. Po wniknięciu w glebę jako tzw. nawóz zielony zostaje rozłożony a zawarte związki zostają uwolnione go gleby, wzbogacając ją w niezbędny pierwiastek. Bardzo ważnym procesem wzbogacającym glebę w azot jest nitryfikacja prowadzona przez bakterie glebowe. Polega ona na utlenianiu amoniaku i powstawaniu azotanów, które są łatwo przyswajane przez rośliny.

Bakterie symbiotyczne występują w przewodzie pokarmowym wielu zwierząt a także człowieka, co bardzo ułatwia proces trawienia. Znajdują się w przewodzie pokarmowym owadów np. termitów i umożliwiają trawienie Trawienie proces rozkładu złożonych związków pokarmowych (białek, cukrów, lipidów) na proste. Proces ten zachodzi u heterotrofów i ma na celu sprowadzić pokarm do takiej postaci, by był on ... Czytaj dalej Słownik biologiczny pokarmu roślinnego zawierającego celulozę oraz występują w przewodzie pokarmowym ptaków i ssaków odżywiających się pokarmem roślinnym, a także w przewodach pokarmowych zwierząt wszystkożernych i mięsożernych. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym są źródłem witamin takich jak witamina B, K. W związku z tym zażywanie antybiotyków powoduje wyjaławianie przewodu pokarmowego i w rezultacie zaburzenie trawienia i brak witamin.

Bakterie przyczyniają się także do oczyszczania wód i ścieków, co ma ogromne znaczenie zwarzywszy na klasę czystości rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.