Białka to związki organiczne zbudowane z aminokwasów. Znamy dwadzieścia różnych aminokwasów, budujących białko. Cząsteczka białka składa się z ponad stu jednostek aminokwasowych.

W czasie polikondensacji aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe wydzielana jest woda. Pomiędzy nimi znajduje się wiązanie polipeptydydowe, utworzone pomiędzy grupą aminową i karbonylową.

W strukturze białek możemy wyróżnić cztery poziomy strukturalne (białko pierwszorzędowe, liniowe, drugorzędowe, łańcuch pofałdowany w przestrzeni, trzeciorzędowe, ułożenie pofałdowanego łańcucha w przestrzeni, czwartorzędowa, ułożenie kilku łańcuchów w przestrzeni).

Główną funkcja białek jest budowa komórek i tkanek, katalizowanie przebiegu niektórych reakcji, źródło energii.

W czasie dezaminacji białka dochodzi do odrzucenia grupy aminowej i powstania mocznika. Białko znajduje się w produktach roślinnych i zwierzęcych. Białko pełnowartościowe posiada w swoim składzie osiem aminokwasów, których organizm zwierzęcy nie potrafi wyprodukować.

Najwyższa wartość biologiczna posiada białko jaja kurzego.

Denaturacja jest procesem w czasie którego dochodzi do zniszczenia struktury trzeciorzędowej białka i pęknięcia wiązań wodorowych. Białko ulega denaturacji w żołądku a trawienie odbywa się w jelicie cienkim.

Węglowodany tworzone są w czasie fotosyntezy. Ich rola jest dostarczanie użytecznej energii, magazynowanej w postaci ATP. Białka stanowią podstawowe składniki budujące ścianę komórkową oraz kwasy nukleinowe takie jak RNA i DNA. Węglowodany, czyli sacharydy wraz z białkiem tworzą hormony oraz enzymy.

Węglowodany dzielimy na proste i złożone. Cukry proste takie jak fruktoza i glukoza znajdują się w owocach i w miodzie. Cukry te nie ulegają trawieniu i bardzo szybko wchłaniają się do krwi.

Cukry złożone to dwucukry lub wielocukry. Do dwucukrów należą sacharoza, składająca się z fruktozy i glukozy, laktoza, występująca w mleku oraz maltoza, zawarta np. w piwie. Wśród wielocukrów możemy wyróżnić skrobię , stanowiącą materiał zapasowy roślin, błonnik, czyli celulozę, budującą ściany komórkowe roślin. Błonnik powoduje drażnienie jelit, zapobiegając w ten sposób zaparciom.

Za niski poziom cukru we krwi nazywany jest hipoglikemią. Za wysoki poziom cukru to hiperglikemia.

Węglowodany powinny stanowić około 60% całego pożywienia.

Jeśli poziom glukozy we krwi spada to następuje pobudzenie obszaru mózgu zwanego ośrodkiem głodu.

Tłuszcze, czyli lipidy są estrami gliceryny oraz wyższych kwasów arylowych, czyli tłuszczowych. Zbudowane są z dwóch faz hydrofobowej i hydrofilowej.

W zależności od budowy chemicznej wiązań wyróżniamy tłuszcze nienasycone i nasycone.

Główna rolą tłuszczy jest funkcja energetyczna, izolowanie ciała przed chłodem, amortyzowanie urazów i in.

Dzięki tłuszczom dochodzi do rozpuszczania niektórych aromatów u jedzenie staje się smaczniejsze.

W tłuszczach rozpuszczają się też niektóre witaminy.

Lipidy możemy podzielić ze względu na pochodzenie. Wyróżniamy tłuszcze roślinne i zwierzęce. Rośliny zawierają tłuszcze nienasycone, których nasz organizm nie jest w stanie syntetyzować.

Tłuszcze zwierzęce znacznie podnoszą poziom złego cholesterolu.