Podstawową jednostką tworzącą białko są aminokwasy. Jest to prosty związek chemiczny, w skład którego wchodzą dwie grupy funkcyjne:

- karboksylowa -COOH,

- aminowa - NH2.

Cząsteczka białka powstaje w wyniku kondensacji aminokwasów. Ich kolejność zależy od sekwencji nukleotydów w nici DNA.

Dwa aminokwasy tworzą dipeptydy.

Kondensacja od trzech do dziesięciu aminokwasów spowoduje powstanie oligopeptydów. Więcej niż dziesięć aminokwasów utworzy polipeptyd a cząsteczka białka zbudowana z ponad stu jednostek aminokwasowych to makropeptyd.

Liczba aminokwasów , które budują białka wynosi około dwudziestu. Ich ułożenie może być bardzo różnorodne i stąd tak duże zróżnicowanie wśród organizmów żywych.

Cząsteczka białka ma uporządkowaną strukturę.

Wyróżniamy kolejne struktury białka:

-I rzędową ( kolejność ułożenia aminokwasów w cząsteczce białka),

- II rzędowa ( sposób pofałdowania cząsteczki białka),

-III rzędową ( sposób ułożenia cząsteczki białka w przestrzeni),

-IV rzędową ( ułożenie kilku cząsteczek białka w przestrzeni względem siebie).

Ogólnie białka możemy podzielić na proste i złożone. Białka proste składają się tylko z aminokwasów a w skład białek złożonych wchodzą także inne związki chemiczne.