Pytania:

1. Znaczenie i pochodzenie terminu barok.Barok pochodzi od portugalskiego słowa barroco, co oznacza perłę o nieregularnym i dziwnym kształcie.

2. Czas trwania epoki.a) Europa - wiek XVIIb) Polska - od lat 20. XVII w. do koronacji Augusta Poniatowskiego w 1764 roku.

3. Światopogląd człowieka baroku.- Kryzys ideałów humanistycznych widoczny w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego,- świat postrzegany był jako nietrwały i nieskończony,- wszystko przemija i z biegiem czasu umiera,- brak antropocentryzmu, człowiek stracił pewność siebie, czuł się wewnętrznie rozdarty,- nietrwałość wartości religijnych, przejawiająca się w reformacji.

4. Do jakiego nurtu należą nazwiska pisarzy?a) nurt dworski- Jan Andrzej Morsztyn- Daniel Naborowskib) nurt sarmacki- Wacław Potocki- Jan Chryzostom Pasekc) nurt metafizyczny- Mikołaj Sęp Szarzyński

5. Czym jest motyw vanitas?Vanitas (łac. marność). W baroku kierowano się myślą "Marność nad marnościami i wszystko marność." Ta myśl ma uzmysłowić kruche życie, które trwa krótki moment.

6. Rozpoznaj i napisz co znaczą symbole vanitas na obrazie. Do ćwiczenia w rozpoznawianiu i podawaniu znaczenia symboli polecam obrazy:- Juan de Valdes Leal „Alegoria marności świata”,- Frans Hals „Młodzieniec trzymający czaszkę”,- Pieter Claesz „Martwa natura”,- Jan Bruegel „Martwa natura”.

7. Cechy sztuki barokowej.- rzeźba przedstawiana w dynamice,- liczne zdobienia,- śmiałe wyczucie fikcji,- indywidualizm,- tematy religijne obok świeckich,- realizm,- koloryt w odcieniach brązu, szarości i czerni.

8. Wady i zalety Sarmatów.a) Zalety:- wierność,- gościnność,- patriotyzm.

b) Wady:- pijaństwo,- pobożność na pokaz,- dbanie tylko o własny interes.

9. Czym jest sarmatyzm i skąd się wziął?Sarmatyzm nazywany jest stylem życia szlachty w XVII wieku. Termin wziął się z twierdzenia, że polska szlachta pochodzi od walecznego plemienia sarmatów.

10. Podaj przejawy kultury materialnej szlachty.- wyprawianie hucznych biesiad,- bogato zdobione stroje,- niechęć do wszystkiego co inne.

11. Czym charakteryzował się styl pisania Jana Chryzostoma Paska?- makaronizm - wtrącenia w innym języku, w przypadku Paska była to łacina,- inwersja - długie zdania o skomplikowanej składni,- żywy opis, barwne słownictwo,- hiperbolizacja - wyolbrzymianie. Opracowanie stworzyłam dziś na potrzeby nauki do sprawdzianu z epoki, może komuś się przyda, enjoy!