Wojna poza Europą

 1. Wojna w Afryce Północnej

a. działania zbrojne w Afryce rozpoczęli Włosi, atakując w VIII 1941 r. Somali Brytyjskie i Egipt

b. Anglicy przeprowadzili kontrofensywę i rozbili wojska włoskie

c. Hitler wysłał z pomocą dla Włochów Afrika Korps, którym dowodził Erwin Rommel

– Anglicy musieli opuścić zdobyte tereny w Afryce Północnej

– w rękach brytyjskich została tylko twierdza Tobruk – w jej obronie uczestniczyli żołnierze polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich

d. Afrika Korps został pobity przez oddziały brytyjskie dowodzone przez gen. Bernarda Montgomery’ego pod El Alamein w listopadzie 1942 r

e. w listopadzie 1942 r. alianci przeprowadzili również desant we francuskich koloniach w Afryce Północnej – dowodzone przez gen. Dwighta Eisenhowera oddziały zajęły Algierię i Maroko, a następnie opanowały całą Afrykę Północną.

 

2. Bitwa o Atlantyk

a. była to bitwa o panowanie nad szlakami morskimi prowadzącymi z Ameryki do Europy

b. Niemcy prowadzili walkę z alianckimi konwojami, dostarczającymi do Anglii żywność i broń przy pomocy okrętów podwodnych – tzw. U-Bootów, które stosowały taktykę „wilczych stad”

c. alianci (sojusznicy) do walki z U-Bootami wykorzystywali niszczyciele, lotniskowce i nowoczesne radary

 

3. Ofensywa japońska na Dalekim Wschodzie

a. wojna na Pacyfiku rozpoczęła się od ataku japońskiego na amerykańską bazę Pearl Harbor 7 XII 1941 r.

b. w pierwszych miesiącach wojny zdobyli:

– Hongkong

– Malaje i twierdzę Singapur

– Holenderskie Indie Wschodnie

– Filipiny

c. największe bitwy na Pacyfiku:

– nierozstrzygnięta bitwa na Morzu Koralowym – maj 1942 r.

– zwycięska na floty amerykańskiej bitwa o Midway – czerwiec 1942 r.

– zdobycie przez wojska amerykańskie wyspy Guadalcanal – od sierpnia 1942 do lutego 1943 r.

Droga do zwycięstwa

 1. Powstanie i działalność Wielkiej Koalicji

a. Stany Zjednoczone wobec wojny w Europie

– USA udzielały pomocy Wielkiej Brytanii w postaci pożyczek i sprzętu – przyjęcie Lend-Lease Act – ustawy o pożyczce i dzierżawie okrętów

– 14 VIII 1941 r. – podpisanie przez Franklina Delano Roosevelta i Winstona Churchilla Karty atlantyckiej

b. USA przystąpiły do wojny 11 XII 1941 r. w wyniku japońskiego ataku na Pearl Harbor (7 XII 1941 r.)

c. alianci (sojusznicy) walczący z państwami faszystowskimi utworzyli Wielką Koalicję

d. od 28 XI do 1 XII 1943 r. w Teheranie odbyła się konferencja tzw. Wielkiej Trójki, w której uczestniczyli:

– Franklin Delano Roosevelt – prezydent USA

– Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii 

– Józef Stalin – przywódca ZSRS

 

2. Klęska III Rzeszy na froncie wschodnim

a. w lipcu 1943 r. wojska niemieckie poniosły klęskę w tzw. bitwie na Łuku Kurskim i zostały zmuszone do odwrotu

b. w czerwcu 1944 r. Armia Czerwona rozpoczęła operację „Bagration” w wyniku której jej oddziały dotarły do Wisły

 

3. Walki we Włoszech

a. desant wojsk amerykańskich i brytyjskich na Sycylii – 10 VII 1943 r.

b. antyfaszyści włoscy dokonali przewrotu we Włoszech i uwięzili Mussoliniego

c. bitwa pod Monte Cassino – udział 2  Korpusu Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Andersa (maj 1944 r.)

 

4. Otwarcie drugiego frontu we Francji

a. w połowie 1943 r. alianci zdobyli przewagę w wojnie powietrznej i w Bitwie o Atlantyk

b. 6 VI 1944 r. rozpoczęło się lądowanie wojsk alianckich w Normandii

– była to tzw. operacja „Overlord”

– dowódcą wojsk koalicyjnych był amerykański gen. Dwight Eisenhower

c. w sierpniu 1944 r. wycofujące się z Francji wojska niemieckie zostały pokonane w bitwie pod Falaise, w której uczestniczyła polska 1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka

d. niepowodzeniem zakończyła się dowodzona przez Bernarda Montgomery’ego operacja Market-Garden

– celem operacji było zdobycie przepraw przez Ren w rejonie Arnhem

– w bitwie pod Arnhem uczestniczyła polska 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego