Henryk Sucharski- Major, dow. Westerplatte.Franciszek Dąbrowski- Kapitan, zastępca dowódcy Westerplatte.Tadeusz Kutrzeba- Gen., dowódca Armii Poznań. Dowodził w bitwie nad Bzurą.Stefan Starzyński- Prezydent Warszawy podczas kampanii wrześniowej.Ignacy Mościcki- Ostatni prezydent II RPEdward Rydz Śmigły- Marszałek Polski. Naczelny Wódz polski podczas kampanii wrześniowej.Franciszek Kleeberg- Gen., dowódca SGO „Polesie”, który dowodził podczas bitwy podKockiem. Wydał ostatni rozkaz w kampanii wrześniowej.Władysław Raginis Porucznik, dowódca polskiej placówki pod Wizną.Winston Churchill -Premier Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej.Erwin Rommel- Gen. niemiecki. „Lis pustyni”, dowódca Africa Korps – korpusuniemieckiego w Afryce.Bernard Montgomery- Brytyjski gen., dow. wojsk brytyjskich walczących w Afryce, m.in.pod El – Alamejn.Dwight Eisenhower- Gen. amerykański, który dowodził wojskami alianckimi w Afryce podczasoperacji „Torch” oraz głównodowodzący operacją„Overlord“..Franklin D. Roosevelt- Amerykański prezydent w latach 1933 – 1945.Frierdich von Paulus Feldmarszałek- niemiecki, ktory dowodził siłami niemieckimi w bitwie podStalingradem i który skapitulował .Stanisław Maczek Dowódca I Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.Douglas MacArthur Generał amerykański, który dowodził wojskami amerykańskimi na Pacyfiku.