Akropol  - położony na wzgórzu zespół budowli publicznych, służący w celu obronnym.

Na akropolu obradowali urzędnicy, a w tamtejszych świątyniach sprawowano najważniejsze obrzędy religijne.

Agora plan na którym sprzedawano towary, prowadzono debaty polityczne i głosowania.

Obywatel – każdy dorosły mężczyzna, który dziedzicznie otrzymał prawo uczestniczenia w zgromadzeniach ludowych. (płacenie podatków, obowiązkowa służba)

Polis – wspólnota obywateli greckich. Określa się go jako miasto-państwo.

Polityka – działania podejmowane w celu uzyskania wpływu na rządzenie państwem. Jej celem miało być wspólne dobro.

Arystokracja – najbogatszy status.  różnice majątkowe wpływały na status.

Liturgia  - dzielenie się majątkiem przez arystokratów.

 

Greckie polis były rządzone na 3 sposoby:

  1. Monarchiczny – panowanie dziedzicznego króla
  2. Oligarchiczny – władza należy do wąskiego grona obywateli np. najbogatszych, dobrze wykształceni.
  3. Demokratyczny – prawa polityczne przysługują wszystkim obywatelom. (najsłynniejsza demokracja V w. Ateny)

Wielka kolonizacja – proces zakładania osad na wybrzeżach Morza Śródziemnego. ( VII – VI w. p.n.e)

Metropolia – miasta-państwa wysyłające kolonistów.

Największe kolonie – Sycylia i Italia. Ale także Francja, Hiszpania, wybrzeża Morza Czarnego.,

Tyrania – forma ustroju polegająca na przejęcia całkowitej władzy przez arystokratę. Tyran sięgał po władzę siłą. Chciał popularności wśród ludu.Przyczyna był prawdopodobnie wysoki przyrost naturalny w niektórych polis. (mało jedzenia)

Fenicjanie – starożytny lud żyjący na Bliskim Wschodzie zamieszkujący wybrzeża dzisiejszego Libanu.

Faktoria – placówka handlowa, którą zakładano zazwyczaj na wybrzeżu, aby ułatwić wywóz pozyskiwanych towarów i dostarczanie przedmiotów przeznaczonych na wymianę.

Pod wypływem Fenicjan w VIII w p.n.e. Grecy zaczęli stosować pismo alfabetyczne.