1. ZDANIE A SĄD
  • Zdanie oznajmujące:

Jakieś wyrażenie jest zdaniem oznajmującym, gdy jest ono prawdą lub fałszem

  • Sąd – znaczeniem zdania
  • Różnym zdaniom może odpowiadać ten sam sąd
  • Tak samo brzmiącym zdaniom (wypowiedzeniom) mogą odpowiadać różne sądy
  • Zdania mające to samo znaczenie zawierają jeden i ten sam sąd
  • Sądom, na równi ze zdaniami, przysługuje cecha prawdziwości i fałszywości