Przyczyny dekolonizacji:

 • 1.Niezgoda żołnierzy z kolonii, którzy walczyli w II wojnie światowej, za rolę narzędzi polityki białych.
 • 2.Obietnica większej samodzielności kolonii w zamian udziału w wojnie
 • 3.Odrzucenie kolonializmu jako sprzecznego z prawami człowieka
 • 4. Brak środków w metropoliach na utrzymanie kolonii
 • 5.Poparcie dekolonizacji przez USA i ZSRR

Dekolonizacja: Proces, w którym kolonie wyzwalały się spod zależności od mocarstw kolonialnych i tworzyły nowe państwa

Neokolonializm: forma uzależnienia ekonomicznego i politycznego dawnych krajów kolonialnych mimo ich prawnej niepodległości.

Postkolonializm: To państwo, które powstało w dawnych koloniach.

Apartheid: Był to system polegający na segregacji rasowej

Mahatma Ghandi - wezwanie do oporu bez przemocy

Rok afryki: W wyniku dekolonizacji w 1960 powstało aż 17 nowych państw np: Kongo, Nigeria, Kamerun

Nelson Mandela: pierwszy czarnoskóry prezydent RPA laureat pokojowej nagrody nobla. Wcześniej spędził 27 lat w więzieniu za walkę o zniesienie segregacji rasowej.

 

Skutki dekolonizacji

 • Główny skutek: Rozpad mocarstw kolonialnych i powstanie kilkudziesięciu nowych państw
 • Upadek ustrojów demokratycznych w większości państw postkolonialnych; pojawienie się w ich miejsce dyktatur
 • Krwawe starcia etniczne z powodu sztucznych granic wyznaczonych przez kolonizatorów
 • Trudności gospodarcze
 • Afryka obiektem neokolonializmu rywalizacji między Wschodem a Zachodem

 

Daty:

15 sierpnia (Indie) i 14 sierpnia (Pakistan) 1947; niepodległość Indii i Pakistanu

1954; wycofanie się Francji z Indochin Francuskich

1960; "Rok Afryki"

 

Niepodłegłe państwa, które powstały w Indochinach

 • Kambodża
 • Laos
 • Wietnam północny
 • Wietnam Południowy

Klęska skłoniła francję do wycofania się z Indochin przez bitwie pod Dien Bien Phu w 1954